450 000 посетители на Агритехника 2017

450 000 посетители на Агритехника 2017

Организаторите отчитат ръст на чуждестранните изложители