450 000 посетители на Агритехника 2017

  • 22.04.2021 1:54
  • 1763
  • 0
  • Видео
450 000 посетители на Агритехника 2017

Организаторите отчитат ръст на чуждестранните изложители