450 000 посетители на Агритехника 2017

  • 26.02.2022 5:37
  • 1765
  • 0
  • Видео
450 000 посетители на Агритехника 2017

Организаторите отчитат ръст на чуждестранните изложители