450 000 посетители на Агритехника 2017

  • 21.08.2019 15:01
  • 1759
  • 0
  • Видео
450 000 посетители на Агритехника 2017

Организаторите отчитат ръст на чуждестранните изложители