5-те иновации, които ще променят селското стопанство

До 2050 г. населението на Земята ще се увеличи до 10 млрд. души

5-те иновации, които ще променят селското стопанство

Пет са най-перспективните направления, които през следващите 10-20 години ще променят кардинално селскостопанското производство, казват експерти на компанията CLAAS.

Агроиновации: Цифрови решения в полза на агро-хранителната верига

Всяка година концернът CLAAS споделя своите прогнози и виждане за това, как ще се развива земеделският отрасъл и как ще се променят изискванията към машинопроизводителите.

Новите сортове култури в растениевъдството, усъвършенстването на технологиите за отглеждане, повишаването на добивите доведоха до ръст на производителността на земеделската техника. В момента комбайните вече са способни да работят ефективно на ниви, където добивът на пшеница достига 80-100 ц/ха. Паралелно се променят конструкциите на машините, обновяват се системите и възможностите им да работят в по-нетипични климатични условия.

1/ Устойчиви на суша растения

Селското стопанство в цял свят потребява до 70% от прясната вода, а глобалното затопляне едновременно намалява запасите от нея и увеличава периодите на суша. Това означава, че по-популярните сортове растения трябва да са способни да дават по-високи добиви дори в засушливи условия.

Изследвания на американски учени по пътя на редактирането на геноми показаха, че е възможно да се повиши производството на протеина ARGOS8 в царевицата. Като резултат културата придобива способността да узрява и да дават по-добра реколта дори при дефицит на вода. На пазара този сорт ще се появи през следващите 5-10 години.

2/ По-високи добиви

Съгласно изследвания на ФАО потенциалът за по-нататъшен ръст на добивите в световния агропромишлен комплекс възлиза на около 7-15%. Тези резултати може да бъдат постигнати чрез оптимизация на срока на сеене, развиване на поливните системи, създаването на нови и правилно подбрани сортове култури.

3/ Поява на месни продукти от неживотински произход

Глобалните проблеми по осигуряване на храна за населението на Земята се решават с помощта на предлагане на продукция с растителен произход. Около 65% от обработваемите площи в цял свят се използват от животновъдния сектор.

Поради това много изследвания са насочени към разработването на технологии за производство на храни, богати на протеини с неживотински произход. Като резултат човечеството може да премине към „епоха без месо“.

Според оценки на експерти до 2040 г. само 40% от консумираните от населението на Земята месни продукти ще имат животински произход.

4/ Агродронове

И днес земеделието е една от най-големите сфери, в които промишлено се използват дронове.

В света примерно всяко 10-о земеделско предприятие използва в своята дейност тази технология. Дроновете, в частност, предоставят данни от анализи на почвата, фиксират показатели за плътност на поникването, определят площите с погинали култури и помагат да се решават много други задачи, свързани с мониторинга.

Прогнозира се, че през 2021 г. в цял свят ще се използват не по-малко от 29 млн. дронове. Развитието на тази технология позволява да се разшири сферата на използването им в селското стопанство – до високоефективно пръскане и напояване.

5/ Градско селско стопанство

До 2050 г. населението на Земята ще се увеличи до 10 млрд. души. 70% от тях ще живеят в градовете, което ще повиши необходимостта от решаване на проблема по осигуряване на земеделска продукция на гражданите.

В Ню Йорк е реализиран уникален проект с отглеждане на зеленчуци на покрива на сграда. Използването на специален лек грунт и технология за рециркулация позволява да се намали с 95% потреблението на вода, сравнено с традиционния начин на селско стопанство. По този начин градските жители не само може да отглеждат зеленчуци, но и решават ефективно други проблеми.

 

Добави коментар