АГРА 2011 - Видео клип от откритите площи

  • 24.06.2019 23:44
  • 4928
  • 0
  • Новини
АГРА 2011 - Видео клип от откритите площи

Голям интерес се наблюдава към щандовете на дилърите и вносителите на земеделска техника, произведена от големите световни концерни. Фермерите имат възможност да влизат в тракторите да изпитват