АГРА 2011 - Видео клип от откритите площи

  • 30.06.2022 8:08
  • 4930
  • 0
  • Новини
АГРА 2011 - Видео клип от откритите площи

Голям интерес се наблюдава към щандовете на дилърите и вносителите на земеделска техника, произведена от големите световни концерни. Фермерите имат възможност да влизат в тракторите да изпитват