АГРА 2011 - Видео клип от откритите площи

АГРА 2011 - Видео клип от откритите площи

Голям интерес се наблюдава към щандовете на дилърите и вносителите на земеделска техника, произведена от големите световни концерни. Фермерите имат възможност да влизат в тракторите да изпитват