Акционерите увеличават капитала на фонд "Серес" с 15 млн. евро

Акционерите увеличават капитала на фонд "Серес" с 15 млн. евро
Общото събрание на акционерите на един от най-големите играчи на пазара на земеделска земя в България - Земеделски инвестиционен фонд „Серес”, реши капиталът на дружеството да бъде увеличен с 15 млн. евро. Така капиталът на Серес от 30,1 млн. евро ще достигне 45,1 млн. евро. Гласуваното увеличение ще бъде записано от настоящите акционери във фонда.
 
Средствата от увеличението ще се използват за оборотен капитал както и за съфинансиране на инвестиционната програма на дружеството в две основни направления – покупка на земеделска земя и инвестиции в земеделска техника и инфраструктура.
 
Стратегическа цел Серес по отношение на закупуването на земеделската земя е притежаваният от дружеството портфейл да бъде увеличен от настоящите 215 хил. дка до 350 хил. дка. Основните цели на фонда са свързани с експанзия в земеделското производство, която да го нареди сред значимите производители на земеделска продукция в страната. В момента компанията подготвя засяването на 100 хил. дка с есенни култури, като целта е тези площи да достигнат около 200 хил. дка. Част от средствата от увеличението на капитала ще се използват за инвестиции в машини и за изграждане на модерни земеделски бази, които да осигурят инфраструктура за развитието на земеделското производство.
 
Стратегията на Серес за развитие на земеделие предвижда изграждането на високоефективни земеделски стопанства от по 25 – 40 хил. дка, обединени около даден център. Компанията вече е инвестирала в модерна земеделска техника над 2 млн евро като бяха закупени трактори от последно поколение и единствени от своя клас в България. Инвестициите в земеделска техника на Серес целят дружеството да подобри за бизнеса си един от най-важните показатели в земеделието – индексът ниво на механизация, който се измерва със съотношението мощност (конски сили) на използваната техника спрямо декари обработваема земя.

За „Серес”
 

Основан през 2006 г., земеделският инвестиционен фонд “Серес” в момента е един от най-големите собственици на земеделска земя в България и цели да се развие като един от големите земеделски производители у нас. Дейността на фонда е комбинация от инвестиции в земеделска земя и развитие на земеделие. Отличителното предимство на „Серес” е миксът между сигурна инвестиция в земя и инвестиция в работещ бизнес с огромен потенциал за растеж и доходност, какъвто е земеделието.