Amazone пуска нова сеялка AD-P Special с електрическо дозиране

Amazone пуска нова сеялка AD-P Special с електрическо дозиране

АMAZONE представи новата пневматична сеялка AD-P Special с електрическо дозиране, съобщиха от Рапид КБ – официален представител на бранда за България. Новата серия сменя успешния си предшественик. Особено подобреният комфорт на обслужване прави впечатление като най-съществената промяна, освен многото атрактивни детайлни решения.


Оптимизираната форма на резервоара със своята плоска конструкция прави впечатление със своя плосък дизайн, особено при малката машина с обем на резервоара 850 л. Големият вариант на AD-P Special разполага с резервоар с обем 1250 л. Ширината на двата резервоара е 2,2 м, което позволява безпроблемно напълване с широка лопата на челен товарач. Посредством наставка обемът може да се увеличи на общо 1100 л. или съотв. 1500 л.

 

Електрическо дозиране


Дозаторът, познат от сеитбената техника за големи площи, сега е вграден и в новата AD-P Special. Той се отличава преди всичко с подобрена достъпност при калибриране и при смяната на различните дозиращи валяци. Освен това дозиращият корпус много лесно може да се избута, което прави възможна смяната на дозиращите валяци и при пълен резервоар.


Дозаторът на AD-P Special е със серийно електрическо задвижване. Което прави възможно от една страна калибрирането с едно натискане на копчето, а от друга лесното променяне на количеството за изсяване от кабината на трактора. За тази цел по избор може да се използва бордовият компютър Amadrill+ или обслужващият терминал Amatron 3. За установяване скоростта на придвижване напред при AD-P Special могат да се използват различни сигнални източници за скорост. В зависимост от Вашите предпочитания може да избирате между пестящия място радарен сензор във връзка със сензор за работното положение, скоростният сигнал на трактора, GPS-сигнал за скорост или познатото до този момент импулсно колело.
 Важен детайл е реализиран с двата допълнително затварящи сеитбени реда при включването на коловозни трасета. По този начин сега вече могат да бъдат затворени до 5 реда от всяка страна. Това прави максимална ширина на гумите на следващия трактор 99,6 см при 16,6 см отстояние на сеитбените редове или 75,0 см при 12,5 см отстояние на сеитбените редове. По този начин се взимат под внимание пазарните изисквания за все по-широки гуми на следващия трактор.

 

Пакет Комфорт – една интересна възможност за дооборудване

 

Една много интересна опция за AD-P Special е новият Пакет Комфорт. Той съдържа TwinTerminal 3.0 с големина на дисплея 3,2 цола. Този TwinTerminal дава възможност на водача да си спести при калибриране постоянното ходене между кабината на трактора и сеялката. Така непрестанното слизане и качване в трактора при процеса на калибриране вече е минало. Тъй като е възможно не само да се стартира калибрирането отвън, а след това директно на терминала да се зададе измереното калибрирано количество. Тази функция се допълва от изпразването на остатъчните количества на резервоара за семена, което улеснява още повече потребителите при смяната на посевния материал.


GPS-Switch с Amatron 3

 

Както цялата сеитбена техника от фирма AMAZONE, снабдена с електрическо задвижване, AD-P Special също може да се изключи в зоната на обръщане посредством автоматичното изключване на частичните широчини GPS-Switch. Увеличаването на производителността чрез пестене на посевен материал и по-малкото припокриване в зоната на обръщане в зависимост от структурата при някои площи е огромна. Освен това чрез автоматичното изключване се облекчава водачът. Също така за различни продукти AMAZONE може да се използва един единствен лиценз GPS-Switch.

 

Сеялката AD-P Special, както и всички останали продукти AMAZONE, може да намерите при официалния представител на марката за България фирма РАПИД КБ ООД, тел. 02/400-80-10, www.claas.bg.