Байер пусна Протеус - препарат за борба с гризящи и смучещи насекоми при рапицата

Байер пусна Протеус - препарат за борба с гризящи и смучещи насекоми при рапицата

Вече се наблюдава нападение на рапицата от различен цветояд и стъблен скритохоботник в много райони на страната, предупреждават от Байер Кроп Сайънс. Първите насекоми са съсредоточени само в най-добре развитите растения с вече оформен цветонос и поради това плътността достига 20-30 броя/растение. Започването на обследване на посевите е важно и при установяване на достигане на ИПВ 2 бръмбара/растение по време на бутонизация за рапичен цветояд се препоръчва да се третира с Протеус 110 ОД в доза 50 мл/дка.


Протеус® има бърз инициален ефект и дълго последействие. Протеус® притежава контактно и стомашно действие и контролира гризящи и смучещи насекоми. Препаратът има нокдаун действие и действие спиращо храненето на насекомите.

Препоръки при употреба: В рапица Протеус® е най-подходящ за първото пръскане преди цъфтеж за едновременна борба с възрастните на рапичния цветояд и стъбления скритохоботник. Дозата при смесено нападение е 50 мл/дка. Това пръскане срещу цветояда е основно и най-важно в борбата с него. Вредата се нанася върху зелените бутони, а не върху цвета. За повече подробности вижте “Програмата за растителна защита на рапица”.

Максимална ефикасност се получава при температура около 20 градуса С.

Да не се пръска при температура над 30 градуса С.

Веднъж изсъхнал Протеус® е безопасен за пчелите. Поради това култури в период на цъфтеж да се пръскат вечер след прибиране на пчелите.

Предимства на Протеус: Преодолява резистентността към пиретроиди на неприятелите в рапица и картофи Притежава бърз нокдаун ефект и дълго системно последействие и спира храненето на насекомите. В рапица едновременно контролира рапичен цветояд и стъблен хоботник

Ефект върху пчелите и полезните видове: Веднъж изсъхнал Протеус® е напълно безопасен за пчелите. Пръскането с Протеус® надвечер, когато пчелите са се прибрали от паша, не води до никакви смущения на пчелните семейства и не оказва влияние върху храненето или поведението на пчелите на следващия ден.

Смесимост: Протеус® е смесим с повечето инсектициди и фунгициди използвани в практиката.

В рапица по време на бутонизация Протеус® може да се смесва с Фоликур® за постигане и на растежнорегулаторен ефект и борба с болестите.