БАТА АГРО осигурява безплатно участие на земеделските университети на изложението през август

БАТА АГРО осигурява безплатно участие на земеделските университети на изложението през август

Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО) предоставя възможност на аграрните университети и специализираните средни земеделски училища да участват на изложението БАТА АГРО 2014, като разходите по участието ще са за сметка на организаторите на събитието. Това обяви на официален коктейл председателят на УС на БАТА АГРО Веселин Генев.

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков, който беше официален гост на събитието, приветства инициативата и подчерта важната роля на браншови асоциации като БАТА АГРО, които подпомагат специализираните научни звена в земеделието у нас.

Проф. Греков е тясно свързан със земеделската наука като дългогодишен ректор на Аграрния Университет в Пловдив. Още в началото на мандата си проф. Греков подчерта, че ще работи за сближаване на бизнеса с аграрната наука“ Това взаимодействие е от ключово значение, предвид на липсата на квалифицирани кадри в агросектора през последните години

През тази година изложението БАТА АГРО ще се проведе от 26 до 29 август в Стара Загора.