Беларус иска да прави трактори у нас

Беларус иска да прави трактори у нас

Беларус се интересува от възможностите за разкриване на производство за сглобяване на селскостопанска техника в България и от продажба на автобуси и тролейбуси у нас. Това каза за пореден път посланикът на Беларус Вячеслав Качанов, цитиран от БТА.

 
От 2006 г. беларуска селскостопанска техника се сглобява в Румъния и сега се анализират ефектите след започването на производството и отражението му върху българския пазар. В началото на година бе обсъждана възможността в гр.Левски да се обособи голям складов център за резервни части за региона. В момента такива складове за резервни части Минския Тракторен Завод / МТЗ/ има в Унгария, Литва, Украйна, Естония и Египет. Беларуски компании също така планират да разработят в България дилърски мрежи за продажба, гаранционна и следгаранционна поддръжка на тролейбуси и автобуси, които са разработени в партньорство с германската МАН.
Първоначално се предвижда доставки на малки серии, предимно за големите български градове.
 
На този етап между двете страни преки инвестиции няма, посочи дипломатът. Стокообменът за миналата година е бил 66 млн. долара, като ръстът спрямо предходната година е бил 46 на сто. Беларус изнася за България главно трактори и тежкотоварни автомобили.
 
От началото на годината до края на месец май, Минският тракторен завод / МТЗ/ е увеличил производството на колесни трактори с 14 % спрямо същия период на предходната 2006-а година.
 
За първите 5 месеца на тази година в МТЗ са произведени 24 012 трактора! Обемът н апромишленото производство е на стойност 867 милиарда и 144 милиона рубли, което е с 11,5% повече от същия период н аминалата година.
 
Общо планираните за производтсво трактори до края на 2007-а година са 50 000бр., а целта на ръководството на МТЗ е да постигне ръст на производтвото, който да доведе до 75 000 трактора/годишно през 2010 г.
 

Високият ръст продажби на добре познатите у нас трактори МТЗ се дължи най-вече на пускането на пазара на все повече високотехнологични и надеждни модификации, отличната усигуреност с резервни части и сравнително лесната сервизна подръжка.