"Битката” на високо ниво за новата ОСП започна и веднага се заговори за компромиси

"Битката” на високо ниво за новата ОСП започна и веднага се заговори за компромиси

 

Супер триалогът на най-високо ниво в Брюксел започна. Преди първия кръг от преговори във вторник по реформата на земеделската политика на Европейския съюз (ЕС) председателят на Парламентарната комисия по земеделие в Европейския парламент и тримата депутати докладчици направиха изказвания, информираха от пресофиса на Европейския парламент. 

 

Norbert Lins, председател на Комисията по земеделие:
„Радвам се, че успяхме да започнем тристранни преговори за бъдещата форма на земеделската политика на ЕС толкова рано, след като Парламентът и Съветът одобриха своите мандати за преговори. Трябва да постигнем значителен напредък по време на германското председателство и мога да гарантирам, че Парламентът ще подходи към преговорите открито и без предубеждения. Очаквам с нетърпение плодотворни дискусии и се надявам нашите колеги от Съвета също да са готови да направят компромиси".

 

Докъде са Брюксел и София в изграждането на новата ОСП?

 

Peter Jahr, докладчик по Регламента относно стратегическите планове:
„Най-важното е да извършим тази реформа възможно най-скоро, за да осигурим яснота на държавите-членки и на нашите земеделски производители. Бъдещата ОСП трябва да продължи да подпомага производството на висококачествени храни, които едновременно с това да са  достъпни за всички в ЕС. 
Разглеждайки позицията на Съвета и Парламента, ясно е, че ще трябва да изградим мостове, за да постигнем положителен резултат за нашите земеделски производители и граждани, както и за околната среда. Всички ние трябва да сме готови да направим компромис, ако искаме да постигнем сделка до края на юни следващата година".

 


Eric Andrieu, докладчик по Регламента за общата организация на пазара:
„Нашата основна цел е да създадем ефективни механизми за предотвратяване и по-добро управление на селскостопанските кризи. Земеделските производители трябва да получат справедлив и стабилен доход, за да извършат зеления преход.
Пазарите не могат да се саморегулират, това е мит. На Европейската комисия трябва да се даде повече власт, тя трябва да се превърне в истински регулатор на селскостопанския сектор. Това върви ръка за ръка с регулирането на финансовия сектор. Комисията трябва да си сътрудничи повече с финансовите регулаторни органи, но също така и с регулаторите в други сектори, по-специално енергетиката”.

 


Ulrike Müller, докладчик по регламента за финансиране, управление и мониторинг:
„От всички нас зависи да направим тази ОСП успешна. Заложено е повече от простото производство на храна. Искаме да предоставим ОСП, която да устои на годините. Става дума за многофункционалната роля на селското и горското стопанство, за съществуването на семейни ферми и се отнася до хора, които не само работят, но и живеят извън градовете, като по този начин помага да се поддържа социалната структура на селските райони, да се произвежда висококачествена храна и да се защити заобикалящата ни среда. За целта се нуждаем от новия модел за доставка като крайъгълен камък на тази бъдеща ОСП“.

 

Какво следва?

 

След първия триалог, който обхваща и трите законодателни текста относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), тристранните преговори между Парламента, Съвета и Комисията по всеки регламент ще продължат поотделно. Следващите тристранни разговори са предварително планирани за 19 ноември (Регламент за стратегическите планове), за 2 декември (Регламент за общата организация на пазара) и за 4 декември (Регламент за финансиране, управление и мониторинг).

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар