Близо 56 000 трактора и почти 10 000 комбайна работят в България

Близо 56 000 трактора и почти 10 000 комбайна работят в България

Един от основните фактори за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на земеделското производство е техническото и технологично обновяване.

 

Все още обаче около 82% от тракторите в България са на възраст над 10 години. сочи справка на Трактор.БГ в статичстическите данни на МЗХ.

 

Макар и бавно, то все пак данните за броя на регистрираните земеделски машини за периода 2004 - 2010 г. показват устойчива тенденция на обновление на машинно-тракторния парк. Наблюдава се постепенно увеличение на дела на новата техника и намаляване на средната възраст на машините.

 

През 2004 г. делът на колесните трактори на възраст до 2 години е 3,1% от всички, а през 2010 г. е вече 5,8%. Делът на прикачните, навесни и стационарни машини на възраст до 2 години също е нараснал от 4,1% през 2004 г. до 9,5% през 2010 г. Делът на зърнокомбайните на възраст до 2 години е нараснал от 3,8% през 2004 г. на 8,1% през 2010 г.

 

 

Брой на регистрираните машини по групи и разпределение според възрастовата им структура по
години за периода 2004-2010 г. :

трактори в България

комбайни в България

комбайни в България 2003-2011

 

 

© 2012 - Tractor.BG