Блокчейн: Как го прилагат другите и защо нашето земеделие сякаш нехае?

Блокчейн: Как го прилагат другите и защо нашето земеделие сякаш нехае?

 

Все по-често чуваме да се говори за блокчейн технологии в земеделието. Някои държави дори залагат подобни надеждни системи за проследяване в своите планове за възстановяване и устойчивост, може би такива примери ще бъдат посочени и в стратегическите им планове. Ясно е обаче едно - земеделието върви към своя дигитален преход и тези системи и технологии са неизменна част от него.

 

България все още подготвя Стратегическия си план. Питаме се какво ще представлява той и дали ресорното ведомство не е разгледало дигиталната трансформация с един по-модерен поглед.

 

Кипър, например се намира на 162 място по площ, населявана от  1 189 265 души (данни към 2018 г.). Това обаче не спира републиката да погледне визионерски. В своя план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) страната е заложила създаване на онлайн, базирана в облак, платформа за подобряване на търговията и информацията във веригата за доставки на пресни продукти - накратко типична блокчейн система за проследяване.

 

Латвия - друга по-малка по площ и население държава от България, също има добри идеи. В ПВУ страната е заложила дигитална трансформация на публичната администрация и бизнеса. Освен това страната иска да подобри цифровата инфраструктура чрез внедряване на високоскоростен широколентов достъп.

 

Словения пък е на 151 място по площ, населявана от 2 094 060 души. Пореден пример за малка държава, която държи на земеделието си и оценява дигиталния преход достойно. В своя ПВУ страната подчертава значимостта на дигиталната трансформация на селскостопанския, хранителния и горския сектор. Именно чрез нея Словения ще цели да покрие целите на Европейския зелен договор. Целта е да се допълнят дейностите по Общата селскостопанска политика, да се използва потенциала на прецизното земеделие и да се намали въздействието на селското стопанство върху околната среда, като устойчивото използване на торове.

 

Разбира се, има и редица други примери на по-големи страни-членки на ЕС, като Испания, Франция и Германия, например. Но при по-голямата част от тях идеята е една и съща - насърчаване на дигиталния преход, улесняване и опростяване на администрацията и насърчаване на блокчейн системите за проследяване качеството на храните.

 

Оставаме в очакване да разберем повече за Стратегическия план на България.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар