Булагро АД проведе годишния си семинар на Златни пясъци

Булагро АД проведе годишния си семинар на Златни пясъци
От 29-ти до 31-ви януари 2009 г. в хотел „Адмирал”, к. к. Златни пясъци, се проведе ежегодният семинар на фирмите от групата Булагро, на който бяха представени най-съвременните технологии, продукти и услуги в областта на земеделието.
 
В срещата взеха участие водещи компании като Pioneer, DuPont, Bayer, BASF, Cheminova, Dow Chemical, Agrimatco, както и представители на различни институции като РСРЗ- Варна, Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”, Добруджански земеделски институт.
 
Някои от темите бяха свързани с оптимизираното азотно торене с бавноосвобождаващи се торове, агротехниката при есенни култури и oсобеностите, съобразени с природо- климатичните условия на 2009г.
 
Търговските директори на компаниите в групата презентираха новостите в портфолиото си.
 
Представители на Разплащателната агенция коментираха с присъстващите слабостите и грешките, допуснати от бенефициентите по мярка 121 от програмата за развитие на селскостопанските региони и заявките за плащане по одобрени проекти.
 
Но, за да има и забавление, освен полезна информация, Булагро отбеляза 20-годишнината си с празнична вечеря. Присъстващите над 300 клиенти, които представляват около 15 % от обработваемите площи на територията на България, се веселиха в компанията на обичания артист Георги Мамалев и певицата Ивана.