Депутати предлагат облекчен режим за монтиране на нивомери

  • 2953
  • 0
  • Новини
Депутати предлагат облекчен режим за монтиране на нивомери
Депутати предлагат промяна в Закона за данък върху добавената стойност, и по-точно в алинея 8, а именно земеделски производители стопанисващи до 2000 дка земя, имащи съдове с вместимост до 10 тона и ползващи гориво не надвишаващо 15 тона годишно, да не поставят нивомери на съдовете си за горива. 
 
Предложението правят депутатите Румен Христов и Мартин Димитров от Реформаторския блок, като в мотивите си към него посочват, че земеделските производители ползват техника, която не изисква регистрация съгласно изискванията на ЗДП и нямат право да се придвижват по републиканската пътна мрежа, което на практика възпрепятства достъпа им до търговски обекти за горива (бензиностанции). 
 
Освен това много от новите машини са с резервоари надхвърлящи заложените от наредбата 1000 литра и достигат до 1500 литра, че и повече. Тези машини не могат да се придвижват на дълги разстояния за зареждане с гориво, защото това е изключително скъпо и неудачно с оглед разходите на време, енергия и опасно за потока автомобили, ползващи републиканската пътна мрежа. 
 
В мотивите на депутатите се посочва още, че преобладаващите горива, ползвани от земеделските производители се закупуват с ваучери за възстановяване на акциза, което допълнително обезсмисля прилагането на тези мерки спрямо тях, ограничава ефекта за фиска и ги превръща единствено в източник на допълнителни разходи. 
 
При така създалата се ситуация след приемането на Наредба от МФ за прилагане на тези текстове от закона, фактически е възпрепятствана нормалната доставка на горива особено от малките и средни земеделските производители поради факта, че те трудно ще покрият изискванията. Срокът за покриване на изискванията са кратки, а финансовите възможности на дребните земеделски производители ограничени, посочват депутатите Христов и Димитров. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!