ДФ Земеделие стартира кръстосани проверки на подадените заявление за ДП 2016

ДФ Земеделие стартира кръстосани проверки на подадените заявление за ДП 2016
Държавен фонд Земеделие започна кръстосани проверки на подадените заявления за директни плащания от Кампания 2016 на 26 юли 2016 г.
 
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления”.

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!