ДФЗ е превел средства по проекти по мярка 112

ДФЗ е превел средства по проекти по мярка 112

Държавен фонд „Земеделие” е изплатил 27.8 млн. лв. на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съобщават от пресцентъра на ДФЗ. На 19 януари бяха преведени субсидии по общо 569 проекта по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по програмата. Така общо изплатените проекти по „Млад фермер” към днешна дата са 2049 за 63.8 млн. лв.

По други 860 проекта със сключени договори по мярката, приключиха задължителните проверки на място, извършвани от Техническия инспекторат на Разплащателната агенция. В част от тях има констатирани несъответствия с първоначално поетите ангажименти по договор от страна на кандидатите, поради което 11 проекта са анулирани и няма да бъдат платени, се казва още в съобщението.
 
За периода септември - декември експертите на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция успяха да разгледат всички оставащи необработени 3037 проекта по „Млад Фермер”. Общата стойност на тези проекти възлиза на 147.5 млн. лв. От тях са сключени договори по 1605 проекта, а за останалите 1432 до края на февруари предстои подписване за финансиране с кандидатите. С това договорирането по мярка „Млад Фермер” по ПРСР приключва. Нейният общ бюджет за целия период 2007-2013 г., който с одобрените и договорирани през септември и декември проекти ще бъде изцяло изчерпан, възлиза на 200.3 млн. лв.
 
От ДФЗ припомнят, че субсидиите по „Млад Фермер” се изплащат на два транша. Първото плащане може да е в размер на не повече от 25 хил. лв. (12 500 евро), което се превежда на кандидатите след одобрение на проектите. В последствие, ако в рамките на три години младите фермери увеличат икономическите единици на стопанството си и изпълнят ангажиментите си по бизнес-план, им се изплащат още до 5 хил. лв. (2 500 евро). Максималната помощ, която един млад фермер може да получи по тази мярка е 50 хил. лв. (25 000 евро).
 
Междувременно, днес и утре в Брюксел се провежда ежегодна работна среща за напредъка на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., в която участва заместник изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Светослав Симеонов.
 
На срещата ще бъдат обсъдени движението по приема на проекти по действащите мерки по ПРСР, както и финансовото изпълнение по програмата през четвъртото тримесечие на 2009 г.
 
В рамките на работната среща ще бъдат поставени и други въпроси, сред които децентрализацията при обработката на заявленията за подпомагане по някои от мерките на програмата на областно ниво.