ДФЗ и банките подписват споразумение за рефинансиране на проекти по ПРСР 2007-2013

ДФЗ и банките подписват споразумение за рефинансиране на проекти по ПРСР 2007-2013

До края на годината Държавен фонд „Земеделие” ще  подпише с банките споразумение за рефинансиране на проектите по ПРСР 2007-2013, съобщиха за Фермер.БГ от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Схемата предвижда фондът да рефинансира кредити до 100% от одобрените инвестиционни разходи по сключени договори, намалени с изплатените авансови и/или междинни плащания по даден проект, но не повече от 500 000 лв.

Рефинансирането ще се предоставя в рамките на наличния за този вид кредитиране ресурс на ДФЗ. В бюджета на фонда за 2009 г. има около 50 млн. лв., които могат да се използват за целта, но все още се чака становището на Министерството на финансите по въпроса.

По отпуснатите кредити банките ще начисляват 9% лихва годишно. От своя страна те ще заплащат 2% годишна лихва по предоставения финансов ресурс за рефинансиране на ДФЗ.

Отпускането на кредити за рефинансиране на проектите по ПРСР е необходимо. Въпросът обаче е в това – след спечелване на проектите си, бенефициентите да получават в срок средствата по тях, за да не изпадат в ситуация, в която вече многократно са се озовавали – да теглят заем, да знаят, че ще получат субсидия, която обаче се бави, и да изплащат кредитите с непосилните лихви, само защото административният капацитет е недостатъчен. 

Във връзка със създаването на гаранционен фонд за проектите по Програмата, ресурс няма. От МЗХ заявяват, че ще се търсят средства от различни източници – от националния бюджет, от международни финансови институции и от бюджета на Националния гаранционен фонд. Предвижда се създаване на специален сегмент към Националния гаранционен фонд, създаден от Българската банка за развитие, чрез който да се гарантират проекти по Програмата за развитие на селските райони. Тази дейност е включена в икономически мерки на Правителството за възстановяване на българската икономика за периода - 27 юли 2009 г. – 27 април 2010 г.

източник: Фермер.БГ