ДФЗ одобри проекти за земеделска техника от извънредния прием по мярка 121 на ПРСР 2007-2013

ДФЗ одобри проекти за земеделска техника от извънредния прием по мярка 121 на ПРСР 2007-2013
Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри 157 от разгледаните 183 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. на своето трето заседание, проведено на 20 октомври 2015 г. 
 
Общият размер на одобрената субсидия е 23 472 647 лв. Отхвърлени са 26 проекта с обща сума на заявената субсидия 7 313 515 лв., тъй като не отговарят на изискванията за допустимост.
 
Одобрените проекти представляват само част от всички заявления за подпомагане, които попадат в рамките на определения бюджет по мярката от старата Програма за развитие на селските райони.
 
Държавен фонд „Земеделие” напомня, че на предишните две заседания на Експертната комисия за прозрачност по мярка 121 от септемврийския прием са одобрени общо 381 проекта със стойност на одобрената субсидия 49 709 156 лв.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!