ДФЗ плаща проекти по мярка 121 Модернизиране на стопанствата

ДФЗ плаща проекти по мярка 121 Модернизиране на стопанствата

Държавен фонд земеделие започна изплащането на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Фонда.
 

Над 6 милиона лева тръгнаха към банковите сметки на бенефициентите по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 321 „основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, както и представители на местни инициативни групи.

 

Останалите 421 хиляди лева са преведени на фермерите, кандидатствали по схемите и мерките за директни плащания на площ и подлежали на допълнителни проверки, бенефициенти по Оперативната програма „Развитие на сектор рибарство” 2007-2013 г., както и на бенефициенти по схемата „Училищен плод”. 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!