ДФЗ плаща проекти по мярка 121 Модернизиране на стопанствата

  • 1430
  • 0
  • Новини
ДФЗ плаща проекти по мярка 121 Модернизиране на стопанствата

Държавен фонд земеделие започна изплащането на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Фонда.
 

Над 6 милиона лева тръгнаха към банковите сметки на бенефициентите по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 321 „основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, както и представители на местни инициативни групи.

 

Останалите 421 хиляди лева са преведени на фермерите, кандидатствали по схемите и мерките за директни плащания на площ и подлежали на допълнителни проверки, бенефициенти по Оперативната програма „Развитие на сектор рибарство” 2007-2013 г., както и на бенефициенти по схемата „Училищен плод”. 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!