ДФЗ - РА с важно съобщение към одобрените кандидати по мярка 121 на ПРСР 2007-2013

ДФЗ - РА с важно съобщение към одобрените кандидати по мярка 121 на ПРСР 2007-2013
Държавен фонд Земеделие приканва бенефициентите от извънредния прием по мярка 121 на ПРСР 2007-2013 да подготвят своевременно документите си във връзка с предстоящо изтичане на 30 ноември 2015 г. на крайния срок за подаване на заявки за плащане по сключените договори за финансова помощ.
 
В свое съобщение на ДФЗ – РА  приканва своевременно да подготвите изискваните документи и да посетите офисите на отдели Регионална Разплащателна Агенция в областните дирекции на Фонда по местонахождение на инвестицията. От ДФЗ – РА посочват, че трябва да се обърне специално внимание на клаузите и приложенията към подписаните от договори, с цел подготовка на необходимите допълнителни документи, конкретизирани в него.
 
ДФ „Земеделие” – РА е създал организация за безпрепятствено приемане на заявките за плащане, но въпреки това от Фонда призовават бенефициентите да ги подават веднага след приключване на дейностите по проектите и окомплектоването на документите, без да изчаквате нормативно определения краен срок 30 ноември 2015 г., съобщават от Фонда.
 
Предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, от администрацията молят бенефициентите  да осигурят в максимална степен окомплектоването документите и стриктно да спазвате сроковете за отговор на уведомително писмо за отстраняване на нередовности. При непредставяне в посочения срок на изисканите допълнителни документи, РА може да откаже изплащането на част или на цялата финансова помощ!
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!