ДФЗ ще приема проекти за земеделска техника в срок от пет седмици

  • 13351
  • 0
  • Новини
ДФЗ ще приема проекти за земеделска техника в срок от пет седмици
В началото на месец април ще започне приемът на поекти  по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г. Новост, която обяви днес заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев е, че за проекти свързани само със закупуването на земеделска техника, приемът ще бъде 5 седмици. В случаи, че има и съпътстващи дейности, като строително - монтажни работи, то приемът на проекти ще бъде 8 седмици.
 
„Финансовите средства, които са предвидени за първия прием по мярка 4.1. Инвестиции в земеделските стопанства са 150 млн. евро. Проектите могат да бъдат за закупуване на земеделска техника или други дълготрайни материални активи, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на информационна среща със земеделски стопани за директните плащания по кампания 2015 година. 
 
По критериите за ранкиране на проектите, тези които ще бъдат изпълнявани в Северозападна България ще получат допълнителни 8 точки, а тези, които бъдат изпълнявани и в селски региони, ще получат допълнително още 8 точки. Така сборът им ще бъде над минимално изискваните за допустимост, което е 10 точки на проект, заяви зам.-министър Грудев. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!