ДФЗ започва интервенционно изкупуване на зърно - ДОКУМЕНТИ

ДФЗ започва интервенционно изкупуване на зърно - ДОКУМЕНТИ

От днес до 31 май 2010 г. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ще се изкупуват зърнени култури - обикновена пшеница, ечемик и сорго, съобщават от Фонда. Оферти могат да подадат всички притежатели на хомогенни партиди обикновена пшеница, ечемик и сорго, ожънати на територията на Общността и отговарящи на определени количествени и качествени изисквания.

Цената за тон е 101.31 евро или 198 лв. за тон, като месечно има леко увеличение до май. Изискванията към качеството са високи, като лабораторните анализи са за сметка на кандидатите. Изкупува се зърно, което е здраво, чисто и има търговско качество. За всяка партида те трябва да представят отделни оферти.

Разплащателната агенция изкупува хомогенни партиди, не по-малки от 80 тона обикновена пшеница, ечемик и сорго.

Офертите за интервенционно изкупуване по образец могат да се подават в периода от 2-ри ноември (понеделник) до 31-ви май 2010 г. в Областна разплащателна агенция по постоянен адрес или седалище на оферента.

Необходимите документи можете да изтеглите от download центъра на Фермер.БГ (Приложение 1 - 8 от 02.11.2009).