Директни плащания: България подкрепя 25% за екосхеми

Директни плащания: България подкрепя 25% за екосхеми

 

Обсъждането на пакета за реформата на ОСП след 2023 г. продължава, а Председателството вече представи своите предложения по основните отворени въпроси. Това се случи на заседание на Специалния комитет по селско стопанство на 7 юни в Брюксел. Европейската комисия (ЕК) обаче има своите забележки. 

 

ЕК счита, че не е достатъчно само 35% от средствата от Фонда за развитие на селските райони да бъдат за интервенции, свързани с околната среда и климата, включително разходите за районите с природни ограничения. Те определят това като стъпка назад от настоящата ситуация. 

 

ЕК може да подкрепи всички (100%) плащания за хуманно отношение към животните да бъдат приспаднати към този процент, но за необлагодетелстваните райони (НР) смята, че трябва да се приспаднат само 40%. 

 

Повечето държави членки изразиха готовност да подкрепят 35%, но в комбинация с приспадане на 60% от средствата за НР и хуманно отношение към животните. 

 

По отношение на екосхемите компромисното предложение на Председателството предвижда: 

 

•    25% от бюджета за директни плащания да бъдат за екосхеми, което да важи за целия период. Да има възможност за използване на компенсаторния механизъм, ако е по-висок процентът на средствата за селските райони, заделени за екоклиматични интервенции; 
•    Обучителен период и „долна граница“ за бюджета от 20% за първите две години;
•    различни варианти за използване на неусвоените средства. 

 

ЕК изрази положително отношение към предложението за долна граница в обучителната фаза за екосхемите. Може да подкрепи и прехвърляне на неизползваните средства към Втори стълб, стига да са насочени за екологични цели. 

 

Повечето държави членки, включително България също подкрепят 25% бюджет за екосхеми, но поискаха долната граница да се прилага през целия период. 

 

Следващото заседание на Специалния комитет по селско стопанство е планиран за 14 юни в Лисабон, Португалия). Тогава ще се направи подготовка за предстоящия триалог по Регламента за стратегическите планове, посочват от българското Министерство на земеделието в последния си бюлетин за ОСП.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
normanveltri4756
на 26.01.2022 13:48
The CAP reform package is gonna be a great help for the local farmers. <a href="https://www.couplestherapyofnyc.com">couplestherapyofnyc.com</a>
Добави коментар