Директни плащания: От кои мерки по ПРСР са прехвърлените 140 млн. лв.?

Увеличението по първи стълб за Кампания 2020 ще бъде само за схемите, които не са достигнали количествени лимити на обвързаното подпомагане

Директни плащания: От кои мерки по ПРСР са прехвърлените 140 млн. лв.?

Европейската комисия даде възможност на държавите членки да прехвърлят средства от бюджета на ПРСР за 2021 г. към Директните плащания за календарната 2020. Той обаче не е разпределен по мерки, тъй като е част от бюджетната рамка за следващия програмен период, отговориха от Министерството на земеделието (МЗХГ) на запитване от Агри.БГ.

Министерството отговаря от кои мерки взе пари за COVID-19

От отговора става ясно, че прехвърлените 140 млн. лв. от втори стълб за предстоящата година не са взети от конкретни мерки, а като процент от общия бюджет за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2021 г.

“Ръководството на МЗХГ обсъди с представители на всички браншови организации предложението. По време на видеоконферентния разговор те единодушно приеха пренасочването на средства между двата стълба на ОСП за Кампания 2020. България имаше възможност да прехвърли до 70 427 849 евро и се възползва от нея”, припомнят от агроминистерството.

По думите на ведомството прехвърлянето на средствата между двата стълба на Общата селскостопанска полоитика (ОСП) ще доведе до увеличение на обвързаната подкрепа за 2020 г. за плодове, зеленчуци и животни с минимум 12 %, а с минимум  9 % нараства подкрепата по останалите схеми от директните плащания.

Спрямо това преразпределяне на средства бюджетът на първи стълб – 796 млн.евро, следва да се увеличи с 9%.

В свое изказване преди няколко месеца министър Танева заяви, че „при обвързаната подкрепа 4 от мерките са достигнали количествените си лимити, затова планираното увеличение е само за мерките, които са с недостигнати количествени лимити, и е близо 13%“.  

По тази логика от тези 140 млн. лв. няма да могат да се възползват дребните преживни животни и биволите заради достигнат лимит на обвързаното им подпомагане. Ето защо стопаните са предварително компенсирани чрез ставките по de minimis, които тази година се дават не само заради сушата и вече са изплатени.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

Добави коментар