До 17-ти януари 2015-та КТИ заверява дневници за използвано гориво

До 17-ти януари 2015-та КТИ заверява дневници за използвано гориво
До 17 януари 2015 година трябва да се зеверят дневниците за изразходеното гориво във връзка с прилагането на Схемата за държавна помощ Намалена акцизна ставка за газьол при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво. Това е посочено в заповед на земеделския министър, публикувана на интернет страницата на МЗХ.
 
Заверката се извършва от Контролно-техническата инспекция (КТИ), се посочва още в заповедта.
 
Според указанията за прилагането на държавната помощ за намалена акцизна ставка в дневника се отразяват данни за закупено количество гориво, видове и обем извършвани дейностти, използвани машини и съоръжения, разходни норми на гориво, действително изразходено гориво. За закупеното гориво в дневника се отразят данните от първичните счетоводни документи (фактури).
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!