Двубарабанният стрипер хедер „Slavyanka UAS ” – предпочитан за конвенционално земеделие, No-Till и Strip-Till

„Фарморганикс България“ ЕООД представя на българският пазар, първият в света двубарабанен стрипер хедер с работна ширина - 9 метра

Двубарабанният стрипер хедер „Slavyanka UAS ” – предпочитан за конвенционално земеделие, No-Till и Strip-Till

Благодарение на бързата, ефективна и икономична жътва Slavyanka UAS на сто процента удовлетворява всеки един земеделец, доверил се на хедера с два барабана. 

 

Зърнопроизводителите, които стартират No-Till и Strip-Till технология в полетата си, все по-често избират хедера с „вакуумен ефект“, това е - Slavyanka UAS.

 

Хедерът играе важна роля в запазването на почвената влага от растителните остатъци след жътва. Използва се и от много земеделци, които работят по конвенционалната технология с обработка на почвата. 

 

 

Slavyanka UAS може да прибира пшеница, ечемик, тритикале, ръж, овес, сорго, лен, просо и др. Може да се агрегатира на всички марки комбайни, без изключение. Хедерът може да прибира зърно при нормална и висока влажност. Предлаганите работни ширини са 5, 6, 7 и 9 метра.

 

Икономически предимства

 

Овършаващият принцип на действие на хедера позволява намаляването на разхода за гориво на един тон зърно с не по-малко от 40%.
Намалява до минимум на експлоатационните разходи поради опростената конструкция и малкия брой износващи се възли и детайли.

 

Високата степен на чистота на бункерното зърно намалява оперативните разходи за по-нататъшна обработка.

 

Експлоатационни предимства

 

Овършаващ хедер – универсален. Може да се използва при жътва на много зърнени, фуражни и технически култури.

 

Slavyanka UAS се отличава с висока производителност и голяма работна скорост, което позволява значително да се съкрати срокът на жътвата.
Хедерът ефективно прибира реколта от полета с полегнали растения.
Минималното механично въздействие върху зърното обезпечава ниското съдържание на дребни и микроповредени зърна.

 

Технически предимства

 

Опростеност в управлението и конструкцията;
Отсъствие на регулировки и настройки при експлоатация;
Повишена издръжливост и надежност.

 

Как хедерът спомага за съхраняване на влагата в полето?

 

Хедерът прибира зърното от класовете, като стърнището е оставено високо в сравнение с конвенционалния хедер, който жъне ниско долу. Температурата на почвата през горещините във високото стърнище е минимум с 10 градуса по-ниска в сравнение с ниското стърнище.

 

Високите остатъци пазят сянка и по този начин не позволяват влагата да се изпари бързо, а при паднал валеж я запазват дълго време.

 

При силен вятър не се получава бързо изпарение на влагата. Високото стърнище, оставено от Slavyanka UAS, предпазва почвата от водна и ветрова ерозия, като така се предотвратява загубата на почвено плодородие. Освен това през зимата падналият сняг се задържа и е равномерно разпределен на полето.

 

Овършаващи Stripper гребени (Stripper fingers) на Slavyanka UAS.


Някои земеделски производители след жътва засяват втора култура – царевица или слънчоглед, или междинни покривни култури поради наличната влага в почвата.

 

Стрипер хедерът Slavyanka UAS може да се използва и при конвенционалната технология, като след това се прави обработка за справяне с растителните остатъци, но обработката трябва да бъде направена незабавно след жътва или до няколко дни.

 

Скоростта на комбайна при жътва с Slavyanka UAS е до 9-10 км/ч на практика без загуби на зърно до 8,6 тона/хектар добив, като производителността е 3,5 – 5,0 хектара/час и не се използва сечката на комбайна. При скорост над 10-12 км/ч загубите са минимални. Скорости над 12 км/ч не са препоръчителни. При полегнали растения скоростта е 2-4 км/ч.

 

Земеделци, които използват стрипер хедер Slavyanka UAS спестяват разходи от гориво и поддръжка на комбайна. Освен това прибират зърното от полето два пъти по-бързо - а колкото по-бързо се прибере реколтата, толкова по-малки ще са загубите на зърно от падането на влажността в процеса на прибирането му особено в много горещи дни.

 

Обикновено фермерите питат:

 

Защо Slavyanka UAS е с два барабана и образува „вакуумен ефект“?

 

При контакта на овършаващия барабан с класовете зърната могат да паднат гравитачно, особено когато влажността на зърното е ниска или заради сортови особености (напр. безосилеста пшеница). Барабанът за въздух не позволява зърното да падне и го вкарва в шнека.

 

Освен това спомага за прибиране на всички братя и дребни семена на върха на класа, както и при жътва на полегнали посеви.

 

 

Защо хедерът е с верижно задвижване и постоянни обороти на барабана?

 

Верижното задвижване и постоянните обороти на двата барабана на хедера Slavyanka UAS спомагат за по-добро прибиране на реколтата дори при ниска скорост на движение на комбайна, както и за по-добра надежност на хедера.

 

При жътва с Slavyanka UAS на хедера не е нужна висока скорост на движение комбайна, за да работи, например - жъне се с 2 км, 5 км или 9 км/ч и оборотите на двата барабана са постоянни. т.е. оборотите на двата барабана не зависят от скоростта на движение на комбайна. 

 

 

Защо на гърба на корпуса на Slavyanka UAS има мрежи, а не е изцяло затворен корпуса?

 

 

Мрежите на гърба на корпуса са мрежи от които излиза въздух, както се вижда от по-горната схема с конструкцията. 

 

Мога ли да вляза много рано сутринта и да остана до късно вечерта да жъна с Slavyanka UAS?

 

При жътва с Slavyanka UAS влажността на стъблата на жънатите култури не играят роля в прибирането на зърното, защото хедера прибира зърното, без да влизат растителните остатъци в комбайна и може да се започне жътва с няколко часа по-рано от обикновено.

 

Мога ли да използвам Slavyanka UAS на роторни комбайни само или става и за сламотръсни 

 

Slavyanka UAS работи отлично, както на роторни, така и на сламотръсни комбайни.

При каква влажност на зърното мога да жъна с Slavyanka UAS?

 

Slavyanka UAS мoже да прибира, както зърно с нормална влажност, така и зърно с висока влажност.

 

На колко хектара трябва да сменя гребените на барабаните на Slavyanka UAS?

 

Slavyanka UAS има монтирани 9 реда овършаващи гребени на овършаващия барабан (участващ в процеса на прибирането) и 6 реда гребени на барабана за въздух (барабан, който прави въздуха необходим за вакуумния ефект, но нямащ пряк допир до класовете. 
Гребените на двата барабана са неизносващи и не се сменят, дори при контакт с камъни не се чупят, а само се огъват.

 

Какви тогава части се сменят на Slavyanka UAS?

 

При правилна експлоатация и гресиране на определените точки след определени часове работа, нищо не се сменя до 10 г, освен веригите на всеки 1 000 хектара. След 10 г се сменят 6 лагера (2 лагера на малкия барабан, 2 лагера на големия и 2 лагера на шнека).

 

Получават ли се вибрации на барабаните на Slavyanka UAS?

 

Конструкцията на барабаните е проектирана по такъв начин, че след настройка и балансиране във фабриката, барабаните не вибрират при нормални работни условия.

 

Какво се получава ако влезе чужд елемент Slavyanka UAS? 

 

Първо, има защита (приплъзващ съединител с феродо дискове), който предотвратяват повреда. След това се получава известия от контролно табло. Чуждият елемент дали ще бъде камък, железен или друг тип застава в корпуса или между двата барабана и трябва да се извади. Няма случай в практиката при които чужд елемент влиза в комбайна.

 

Колко хектара може да ожъне за един работен ден 7-метров хедер Slavyanka UAS? 

 

Много е относително, защото зависи например от някои фактори, като например, размера и наклона на полетата, дали има полегнали посеви, транспорта при извозването на зърното в стопанството, работното време и др, но да кажем 50 хектара спокойно може да бъдат ожънати за един работен ден със 7-метров Slavyanka UAS.


Плевелите не влизат в комбайна!

 

В периода на прибиране на реколтата стръковете от плевели имат висока влажност (повече от 40%). С традиционната технология прибирането на плевели е често срещано. При навлизането им, влажната вегетативна маса запушва барабана, а отделящите органи не се справят с функциите си. Поради тази причина зърното и сламата не са правилно разделени, което води до неприемливо големи загуби. При жътва със „Slavyanka UAS“ този проблем отпада.

 

Уникален при жътва на сорго!

 

Slavyanka UAS е единственият стрипер хедер, който може да жъне сорго. За целта „гребените“ се сменят със специално предназначени за сорго. Така се спестяват допълнителни разходи за закупуване на нов хедер.

 

Хедерът има и много други предимства във връзка с опазването на почвите и повишаването на добивите при Регенеративното земеделие!

 

Въпрос на технология е дали веднага след жътва ще се направи обработка, ще се остави стърнището до пролетта или незабавно ще се засее втора култура, или междинна покривна култура.

За повече информация, цени, начини на доставка и др: 

 

www.slavyankauas.bg, о[email protected], [email protected], тел.: + 359 879 690 322