ЕК може да спре парите по Програмата за развитие на селските райони

  • 203
  • 0
  • Новини
ЕК може да спре парите по Програмата за развитие на селските райони

Българските органи не са спазили напълно европейското законодателство и поради това Европейската комисия предупреждава, че могат да предложат изключване на страната ни от финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Това съобщи на пресконференция министърът на земеделието Мирослав Найденов.

Писмото от Главна дирекция "Земеделие" на Европейската комисия е от 26 януари и е на база проведен одит по Програмата за развитие на селските райони. Одитираният период е 1 април 2008 г. - 30 юни 2009 г. Това на практика означава, че ЕК може да спре парите по Програмата за развитие на селските райони, които са в размер на 3.2 млрд. евро, до 2013 г., каза министърът.

Сред констатираните нарушения са пропуски при обществени поръчки, бенефициенти, които не отговарят на изискванията, констатирани са също нереални оферти.

Българските органи не са спазили напълно европейското законодателство и поради това Европейската комисия предупреждава, че могат да предложат изключване на страната ни от финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Това съобщи на пресконференция министърът на земеделието Мирослав Найденов.

Писмото от Главна дирекция "Земеделие" на Европейската комисия е от 26 януари и е на база проведен одит по Програмата за развитие на селските райони. Одитираният период е 1 април 2008 г. - 30 юни 2009 г. Това на практика означава, че ЕК може да спре парите по Програмата за развитие на селските райони, които са в размер на 3.2 млрд. евро, до 2013 г., каза министърът.

Сред констатираните нарушения са пропуски при обществени поръчки, бенефициенти, които не отговарят на изискванията, констатирани са също нереални оферти.

Няма замразяване на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това пък каза изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева, която участва в заседание на земеделската комисия към парламента, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Илиева обясни, че одитори на ЕК са установили пропуски и непълноти, свързани с наредбите и процедурите, прилагани при изпълнение на ПРСР до юли 2009 г. Тя обаче подчерта, че ДФЗ знае за този проблем и той се решава. „Направените препоръки са в съответствие с нашите констатации още от есента”, коментира тя.