ЕК отказа да отпусне допълнителни средства за дофинансиране на мярка 121

ЕК отказа да отпусне допълнителни средства за дофинансиране на мярка 121

 

Генерална дирекция "Земеделие" на Европейската комисия е отказала да отпусне допълнително средства за дофинансиране на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от 2007-2013 г., чийто бюджет от 500 млн. лв. e изчерпан и приемът на проекти спрян, заяви пред електронното издание Mediapool Калина Илиева, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие".

 

Така се оказва, че проекти за закупуване на селскостопанска техника за 100 млн. лв. на практика ще "изгорят". на селските райони (ПРСР) от 2007-2013 г., чийто бюджет от 500 млн. лв. бе изчерпан. Това са проектите подадени в четвърти и пети прозорец, а именно след 2 септември на 2009 г.

 

Мярката за закупуване на нова земеделска техника беше спряна в средата на септември 2009 г. , тъй като подадените проекти за инвестиции в селскостопански машини надхвърлиха предвидените средства. Затова Министерството на земеделието и храните, което е управляващ орган на ПРСР, започна предварителни преговори с ЕК за допълнителни средства за този тип проекти, които да се прехвърлят от други мерки на програмата, към които интересът е по-слаб.

 

От Брюксел обаче са отговорили, че не може да се осигурят средства за тeзи проекти извън предвидените 500 млн. лв. "При обявяване на евентуален нов прием след междинната оценка на програмата, ЕК е съгласна да се мисли за прехвърляне на средства, но за нови проекти", обясни Илиева.

 

По думите й вече подадените в повече проекти "горят", защото има изрично условие от Брюксел, че когато заявленията надвишават бюджета на съответната мярка, се прилага т.нар. ранкинг принцип. При него на конкурентна основа се отсяват най-добрите проекти в рамките на осигуреното финансиране. ДФЗ няма да посмее да предприеме индивидуални действия, тъй като спазването на ранкинг принципа подлежи на одит от страна на ЕК, какъвто предстои у нас през октомври.

 

Междинната оценка и анализът за преструктурирането на ПРСР се правят с помощта на външен консултант и ще са готови през ноември. Тогава вече може да се говори за откриване през 2011 г. на нов модифициран прием на проекти за земеделска техника, каза Калина Илиева, ако се допусне прехвърляне на средства от други не толкова „атрактивни" мерки.