ЕК разреши национални доплащания за стопаните за 2009 г.

ЕК разреши национални доплащания за стопаните за 2009 г.

Европейската комисия одобри националните доплащания към директните субсидии за 2009 г., съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

С решение на ЕК от 13 август 2009 г., на България се разрешава да предостави национални доплащания към директните плащания за 2009 г. по схеми и в размер в съответствие с искането на страната от 29 май 2009 година.

В решението на ЕК са одобрени доплащания за четири схеми за подпомагане: единно плащане на единица площ (лева/хектар); плащане за говеда - ще се предоставят плащания според броя на говедата в стопанството, като избираеми за подпомагане през 2009 г. са стопанства, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 5 или повече говеда; необвързана схема за овце и кози - по тази схема плащания ще се предоставят според броя на овцете-майки в стопанството, като избираеми за подпомагане са стопанствата, които към 1 октомври 2008 г. са отглеждали повече от 20 броя овце-майки и към 28 февруари 2009 г. повече от 20 кози–майки; обвързана схема за овце и кози - ще се предоставят плащания за овце–майки и кози–майки според броя на овцете-майки и/или козите–майки отглеждани в стопанството.

Избираеми за подпомагане са стопанства са тези, които към датата на представяне на заявлението за подпомагане отглеждат повече от 20 овце-майки и/или повече от 20 кози–майки.

Земеделските стопани, които отговарят на изискванията по съответните схеми, могат да кандидатстват по всяка една от схемите едновременно.