ЕК разреши национални доплащания за стопаните за 2009 г.

  • 13.03.2021 19:40
  • 562
  • 0
  • Новини
ЕК разреши национални доплащания за стопаните за 2009 г.

Европейската комисия одобри националните доплащания към директните субсидии за 2009 г., съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

С решение на ЕК от 13 август 2009 г., на България се разрешава да предостави национални доплащания към директните плащания за 2009 г. по схеми и в размер в съответствие с искането на страната от 29 май 2009 година.

В решението на ЕК са одобрени доплащания за четири схеми за подпомагане: единно плащане на единица площ (лева/хектар); плащане за говеда - ще се предоставят плащания според броя на говедата в стопанството, като избираеми за подпомагане през 2009 г. са стопанства, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 5 или повече говеда; необвързана схема за овце и кози - по тази схема плащания ще се предоставят според броя на овцете-майки в стопанството, като избираеми за подпомагане са стопанствата, които към 1 октомври 2008 г. са отглеждали повече от 20 броя овце-майки и към 28 февруари 2009 г. повече от 20 кози–майки; обвързана схема за овце и кози - ще се предоставят плащания за овце–майки и кози–майки според броя на овцете-майки и/или козите–майки отглеждани в стопанството.

Избираеми за подпомагане са стопанства са тези, които към датата на представяне на заявлението за подпомагане отглеждат повече от 20 овце-майки и/или повече от 20 кози–майки.

Земеделските стопани, които отговарят на изискванията по съответните схеми, могат да кандидатстват по всяка една от схемите едновременно.