Екосхемите – като добавка към основното плащане или като компенсация?

  • 11
  • 0
  • Новини
Екосхемите – като добавка към основното плащане или като компенсация?

В проекта на Регламент за Стратегическите планове е посочено, че формирането на единичното плащане в бъдещите екосхеми може да стане по два начина. Те бяха обсъдени на онлайн среща между представители на държавите членки и Европейската комисия.

 

Двата метода да следните:

 

1.    като надбавка към базовото плащане, което да даде стимул за земеделските стопани за участие в доброволните екосхеми;
2.    като стойност, която се равнява на направените разходи или пропуснатите ползи за прилагането на съответната практика, което да компенсира земеделските стопани.

 

В първия случай, за да се приложи методът на добавка към основното плащане, изискванията в екосхемата трябва да са насочени към всички типове земеползване. Идеята е да не се прави диференциация между отглежданите култури и плащането да е еднакво за участващите в схемата, без да се прави разлика според вида на площта.

 

Във втория случай, при екосхеми, насочени към определен тип ползване на земята, е възможно прилагането единствено на компенсаторна стойност на ставката, уточняват от Министерството на земеделието в последния си бюлетин за ОСП.

 

Зелената архитектура бе тема на разговор и на една друга среща, този път на заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел. Повечето страни членки не подкрепят предложението на ЕП за включване на „социалната условност“ като основание за административни санкции. Според тях това ще доведе до допълнителна тежест за фермерите и е елемент на друга политика, а не на селскостопанската.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар