ЕП: Прогресивно да намаляват директните плащания над 60 000 евро

ЕП: Прогресивно да намаляват директните плащания над 60 000 евро

 

Минаха вече две седмици, откакто на 23 октомври Европейският парламент (ЕП) одобри пакета от регламенти, които да диктуват аграрната политика на страните членки след 2022 г. 

 

В момента правителствата все още изготвят своите стратегически планове, които Комисията трябва да одобри. В тях държавите ще посочат как смятат да изпълняват целите на ЕС, а Комисията ще проверява тяхното изпълнение. 

 

Целите на стратегическите планове ще бъдат в съответствие и с Парижкото споразумение за климата, уточняват от Министерството на земеделието в последния си бюлетин за Общата селскостопанска политика (ОСП).

 

Новост през следващия програмен период ще са задължителните изисквания за агроекологични практики. Това са т.нар. предварителни условия, които всеки земеделски стопанин трябва да изпълнява, за да получава директна подкрепа.

 

Ето за какво настояват евродепутатите в проценти:
30% от пакета за директни плащания да бъде за екосхеми, които да бъдат доброволни за стопаните, но да могат да увеличат техните доходи;

35% от бюджета за развитие на селските райони да бъде за мерки, свързани с околната среда и климата;
10% от земите фермерите да бъдат насърчавани да поддържат с ландшафтни елементи, като жив плет, непродуктивни дървета и езера; 

По-малко плащания към по-големи ферми за сметка на подпомагането на малки и млади фермери; 
Прогресивно намаляване на годишните директни плащания на земеделските производители над 60 000 евро и ограничаването им до 100 000 евро. На фермерите ще бъде позволено обаче да приспаднат 50% от заплатите, свързани със селското стопанство, от общата сума преди намаляването;

60% от средствата за директни плащания да бъдат за основното подпомагане на доходите за устойчивост, преразпределителното плащане, обвързаната подкрепа и интервенциите в други сектори;

6% от директните плащания се запазва за преразпределително плащане.

10% + 2% (за протеинови култури) за доброволната обвързана подкрепа, като списъкът на допустимите сектори остава непроменен; 
4% от директните плащания да подпомагат доходите на млади фермери. Допълнителна подкрепа може да дойде от ПРСР, където инвестициите на младите фермери да бъдат приоритетни. 

Парламентът подчертава, че субсидиите от ЕС трябва да бъдат само за тези, които се занимават поне с минимално със селскостопанска дейност. Автоматично трябва да бъдат изключени експлоатиращите летища, железопътни услуги, водопроводи, услуги за недвижими имоти, постоянни спортни и развлекателни площадки. 

 

Какво предстои? През ноември ще се състоят преговори между ЕП, Съвета на ЕС и ЕК. Едва тогава ще стане ясен финалният текст на Регламента. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

 

Добави коментар