Европа предвижда 53,6 милиарда евро за фермерите догодина

Европа предвижда 53,6 милиарда евро за фермерите догодина

 

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2023 г. Споразумението е за поети задължения в размер на 186,6 милиарда евро и за плащания в размер на 168,7 милиарда евро.

 

След като бъде приет, бюджетът ще позволи на ЕС да мобилизира значителни средства, за да помогне за смекчаване на тежките последици от руската военна агресия срещу Украйна в страната, както и в южните съседни държави и държавите членки. 

 

Също така ще се подкрепи продължаващото устойчиво възстановяване от пандемията от коронавирус и ще се защитят и създадат работни места. 

 

Бюджетът ще доведе до допълнителни инвестиции в по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа, като същевременно ще бъдат защитени най-уязвимите хора в съседните ѝ държави и по света.

 

Чрез одобрения бюджет средствата ще бъдат насочени там, където могат да помогнат най-много, в съответствие с най-належащите нужди на държавите от ЕС и партньорите на Съюза по света.

 

Европа заделя 53,6 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 1,1 милиарда евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, както и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи.

 

Институциите на ЕС се споразумяха да одобрят заедно с бюджета за 2023 г. и предложените изменения на бюджета за 2022 г., внесени от Комисията по-рано тази година.

 

След като приключи процесът на одобрение, Комисията ще може да продължи да подкрепя Украйна, да подпомага държавите членки, които са засегнати в по-голяма степен от притока на мигранти и украински бежанци, да подобрява подготвеността на Съюза за горски пожари, да реагира на настоящите огнища на птичи грип и чума по свинете и да се справи с допълнителните предизвикателства, произтичащи от цялостния макроикономически контекст.

 

Успоредно с годишния бюджет за 2023 г. държавите от ЕС ще продължат да разчитат на подкрепа от инструмента за възстановяване NextGenerationEU, в чийто център стои Механизмът за възстановяване и устойчивост.

 

В допълнение към увеличението на бюджета, на 9 ноември Комисията предложи безпрецедентен пакет от мерки за подкрепа на Украйна на стойност до 18 милиарда евро за 2023 г. Това ще бъде под формата на заеми при много изгодни условия, отпускани на редовни траншове от 2023 г. нататък.

 

Какво предстои?
Годишният бюджет за 2023 г. ще бъде официално приет от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент. Гласуването в пленарната зала, което ще отбележи края на процеса, понастоящем е насрочено за 23 ноември 2022 г.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар