Европейската комисия направи промени по ПРСР 2007-2013

Европейската комисия направи промени по ПРСР 2007-2013

Мерките за подкрепа на земеделските производители в областта на селското и горското стопанство са съкратени от 20 на 14, като средствата по тях се прехвърлят към по-нуждаещите се сектори, съобщиха от агроведомството. Корекциите са направени по препоръка на Европейската комисия преди окончателното приемане на седемгодишната програма за развитие на селските райони, приета през декември миналата година. Основният мотив е липсата на административен персонал, който да обработва проектите по всички мерки.

Най-сериозно е разместването при изграждането на инфраструктура в селата с население до 2 хил. жители. В първия вариант на програмата за асфалтиране на пътища, прокарване на улично осветление, за обновление на селски градинки и възстановяване на сгради с историческо значение бяха заделени 482 млн. евро. След корекциите тези средства са намалени до 166 млн. евро, като останалите са прехвърлени към мярката за предоставяне на основни услуги за подобряването на икономиката в селата. Тези средства ще отидат за прокарване на водопровод и канализация, за поправка на пътища и мостове във и извън селата, за алтернативни енергийни мощности и др.

Промяна има при мярката за повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, където първоначално бяха заделени 12 млн. евро за възстановяване на сгради и пътища, разрушени след природни бедствия, но в последния вариант тези средства са прехвърлени за модернизация на земеделските стопанства. Орязани са и парите за изграждане на инфраструктурата в селските и горските стопанства, които да повишат конкурентоспособността им и ги подпомагат в адаптацията към промените. По тази мярка бяха предвидени 90 млн. лв., но парите са пренасочени към професионално обучение и внедряване на информационните технологии. Промяната се налага поради дублирането на тази мярка с възможностите за подобряване на инфраструктурата в селата, които се дават по линия на подобряването на качеството на живот в селата, обясниха експерти.

Българските фермери няма да получават и пари за консултантски услуги. Предвидените за целта 36 млн. евро се прехвърлят отново за обучение и за развитие на аграрната наука.

Преразпределение има и при субсидиите за екология, като предвидените близо 125 млн. евро за дейности по международната мрежа "Натура" се пренасочват към общите агроекологични плащания. Така вместо 310 млн. евро до 2013 г. парите по тази мярка нарастват на 435 млн. евро.

www.selo.bg