Европейската комисия не е приела българското предложение за минималните площи за субсидиране

Европейската комисия не е приела българското предложение за минималните площи за субсидиране

Европейската комисия не е приела българското предложение за минималните площи за субсидиране и е решила, че у нас субсидии ще се дават за минимум 5 дка трайни насаждения и лозя и минимум 10 дка за всички останали култури.

По този начин около 50 хиляди тютюнопроизводители и още толкова производители на зеленчукови култури няма да могат да се доберат до директните плащания след влизането на България в Европейския съюз, защото обработват под 10 декара.

Директните плащания за фермерите ни ще бъдат 803 млн. евро на годината, но от 2016 год. А дотогава те са за 2007 год. 25 на сто от пълния обем на субсидията, или около 200 млн. евро. Към тях ще се прибавят и още 20 на сто от парите за селските райони и 20 на сто доплащания от националния бюджет. Първите са 200 000 лева, а вторите - 18 млн. лева. Ако държавата даде и национални доплащания те могат да стигнат над 55 на сто от парите на останалите страни-членки, тоест - около 360 млн. лева.

Като изход от неприятната ситуация специалистите посочват, че дребните производители имат единствения изход да образуват сдружения на производителите, за да могат да ползват европейските пари.