Фермер 2000 направи дарения на дом за деца

Фермер 2000 направи дарения на дом за деца

Служителите на Фермер 2000 участвуваха на детския празник на 1-ви юни в Дома за медико-социални грижи в град Стара Загора. Фирмата дари играчки, храна и необходими за децата неща, както и предостави на децата от дома да поиграят в истински малки трактори Антонио Караро – специализирани за лозарство и овощарство.

Фермер 2000 прави редовни дарения на няколко дома за деца лишени от родителска грижа в Стара Загора от 2001 година. Това е инициатива, с която фирмата, която е една от водещите дистрибутори на селскостопанска техника в страната подпомага децата и прави живота им малко по-щастлив.