Финансовото министерство обяви условията за контрол при движение на агростоки

Финансовото министерство обяви условията за контрол при движение на агростоки

Готов е проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на агростоки с висок риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове, информират от Министерството на финансите (МФ). Проектът на Наредба публикуван на страницата на МФ и е представен за обсъждане до 22 януари 2014 г.

 

Предложеният проект има за цел създаване на ясни правила и процедури за осъществяване на ефективен фискален контрол от органите на Националната агенция за приходите (НАП). Проектът на Наредба се издава на основание чл.127з от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, уточняват от МФ.

 

Фискалният контрол върху движението на агростоки с висок фискален риск ще се осъществява в страната от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на НАП. Фискалният контрол няма да се прилага по отношение на стоките под митнически режим.

 

Извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е национална мярка, въведена в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която има за цел предприемане на ефективна защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, на корпоративни данъци и на данъци върху доходите на физическите лица.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!