Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

  • 10.09.2020 2:20
  • 5279
  • 0
  • Видео
Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

Фондация за околна среда и земеделие ще популяризира производството на биологичен биогаз сред фермери, биоземеделци, доставчици на зелена енергия и потребителите й