Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

  • 04.08.2019 7:27
  • 5267
  • 0
  • Видео
Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

Фондация за околна среда и земеделие ще популяризира производството на биологичен биогаз сред фермери, биоземеделци, доставчици на зелена енергия и потребителите й