Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

  • 21.09.2021 16:42
  • 5286
  • 0
  • Видео
Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

Фондация за околна среда и земеделие ще популяризира производството на биологичен биогаз сред фермери, биоземеделци, доставчици на зелена енергия и потребителите й