Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

  • 11.03.2021 21:56
  • 5283
  • 0
  • Видео
Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

Фондация за околна среда и земеделие ще популяризира производството на биологичен биогаз сред фермери, биоземеделци, доставчици на зелена енергия и потребителите й