Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

  • 25.06.2019 1:00
  • 5265
  • 0
  • Видео
Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

Фондация за околна среда и земеделие ще популяризира производството на биологичен биогаз сред фермери, биоземеделци, доставчици на зелена енергия и потребителите й