Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

  • 12.07.2021 13:08
  • 5285
  • 0
  • Видео
Фондация за околна среда и земеделие популяризира производството на биологичен биогаз

Фондация за околна среда и земеделие ще популяризира производството на биологичен биогаз сред фермери, биоземеделци, доставчици на зелена енергия и потребителите й