Гечев: Разработени са 5 варианта за въздействието на таван на плащанията

  • 06.05.2022 6:37
  • 30
  • 0
  • Новини
Гечев: Разработени са 5 варианта за въздействието на таван на плащанията

 

До две седмици Националният стратегически план ще бъде представен в пълния си вид. Това ще стане на заседание на Тематичната работна група, която обсъжда заложените интервенции в плана. Това стана ясно по време на 17-тото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, информираха от аграрното министерство. 

 

„След това продължава процедурата с изпращане на драфт към Европейската комисия“, обясни зам.-министър Явор Гечев. Той добави, че темпът на работа по плана е на нивото и на другите страни членки. Очаква се до края на следващата седмица и оценката на финансовите инструменти.

 

„Има разработена секторна интервенция за маслодайната роза, която ще даде и хоризонтално отражение в други мерки. Създадена е и цялостна стратегия за лозя и вино, като са предвидени в нея да действат 5 мерки. На следващо заседание  на тематична работна група ще представим цялостната ПРСР за новия програмен период“, информира Гечев и добави, че петте интервенции, свързани с трансфер на знания са готови, като  е разписана и  системата за знания и иновации.

 

Гечев обобщи, че са разработени и всички секторни политики извън Първи и Втори стълб от Националния стратегически план.

 

Разработени са и 5 варианта за въздействието на таваните на директните плащания. 

 

Предстои да бъдат финализирани текстовете по всички интервенции,  финансовия план  и екологичната оценка.  
До момента  работната група е разгледала всички предложения за интервенции по Първи стълб на Общата селскостопанска политика, като са отразени и направените бележки.  

 

В рамките на дискусията бе поставен въпросът за възможна промяна на Стратегическия план предвид очакваното сформиране на Народно събрание. „Имаме гъвкавост, ако има необходимост от промени могат да бъдат направени“, посочи заместник-министър Гечев. Той уточни, че е направена матрица, която може да бъде изменяна, а и представянето на Стратегическия план зависи от съществуването на работещ парламент. По думите му процедурни действия по документа могат да се правят и след Нова година. 

 

Иначе по време на срещата бе дискутиран и напредъкът в изпълнението на прилагането на ПРСР. 
Всички мерки, които се управляват от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) и Управляващия орган на програмата, за които тече работа по прием, оценка и договориране през настоящата година и от началото на прилагането на ПРСР 2014-2020, бяха представени пред участниците от българския сектор, както и представители на Европейската комисия.

 

„Общо разплатените средства по програмата са повече от 3,653 млрд. лева, като усвояването е 64,5%, спрямо целия бюджет - над 5,662 млрд. лева” обяви зам.-министърът и ръководител на Управляващия орган Георги Събев. 

 

По информация на ДФЗ няма риск от загуба на средства по правилото N+3. 
От фонда поясниха, че са отчетени забавяния по реализацията на проектите, но са предприети мерки и голяма част от тях са преодолени. Те подчертаха, че се работи максимално усилено по приключване на проектите в заложените срокове. „Поставили сме си високи цели и полагаме всички усилия да отговорим на обществените очаквания от нас“, увериха от фонда. 

 

Комитетът одобри и критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 2.1.1 за определяне на консултантски компании, които да подпомогнат младите земеделци. Беше приета и Индикативната годишна работна програма за 2022 г.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар