GeoSCAN дава предимство на близо 1 800 000 декара

  • 2308
  • 0
  • Новини
GeoSCAN дава предимство на близо 1 800 000 декара

Неотдавна бе представена една изключително иновативна услуга - програмата за сателитно заснемане на земеделските площи в България GeoSCAN, създадена на база на технология, която се използва от много години, но от скоро е достъпна и за фермери.

През изминалата седмица стана ясно, че първите сателитни снимки на посевите у нас вече са налични в софтуерната платформа за абониралите своите площи земеделски производители. По информация на компанията, разработила продукта – Техно Фарм ООД, към края на м. Март,  площите с абонамент възлизат на малко повече от 1,8 млн  дка или 180 000 хектара, а земеделците които ги управляват вече са с една крачка пред своите колеги по отношение на информираността за посевите.

Но как работи технологията?

На база на сателитните снимки, които освен информация за цветовете във видимия спектър на светлината са уловили и невидимия за човешкото око близък инфрачервен спектър на светлината, отразен от сърцевината на растителните органи /листа, стебла и др/. Чрез тези данни, съдържащи се в снимките, софтуерен алгоритъм пресмята вегетационен индекс в рамките на скала от 0 до 100, който е унифициран и показва състоянието на растителността, която е заснета. С него се вижда къде са силните и слабите зони в един парцел, като причината може да е временна (болест, преовлажненост, хранене или други) или постоянна (релеф, почвено плодородие или други).

 

 

В момента индексите на полетата в GeoSCAN отразяват предимно състоянието на пшеницата и рапицата в различните региони на страната, а като там, където абонираните земеделски производители видят проблем, може да се прави теренна проверка на място за установяване на причината за ниската стойност на индекса.

 

Какво означават цветовете на индекса в GeoSCAN?

С получаването на първите снимки възникват и въпроси за това, какво означава даден цвят в програмата за мониторинг на посевите GeoSCAN.

 

 

Специалистите уточниха, че пшеницата в ранен стадий на развитие е с по- нисък вегетационен индекс и в следствие на това е нормално цветът от скалата да варира между 30 и 40 при нормално развитие като той се показва на картата с жълто-оранжев цвят. По-тъмният нюанс на оранжево в едно поле обикновено е сигнал за наличието на проблем или разлика в развитието на растенията.

 

 

От компанията научихме, че всяка седмица броят на земеделските производители, които желаят да проследяват развитието на своите посеви се увеличава като те започват от такива с по 1000 декара и достигат до над 70 000 декара.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!