Годишна такса и конвой за движение на земеделската техника, иска МРРБ

  • 2992
  • 0
  • Новини
Годишна такса и конвой за движение на земеделската техника, иска МРРБ

Селскостопанската техника ще може да се движи по пътната мрежа след издаване на едногодишно разрешително. Предложението е заложено в проект на Наредба на Регионалното министерство и касае придвижването на колесните трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, съобщава Фермер.БГ.

В мотивите на ресорния министър Лиляна Павлова се посочва: „С въвеждането на едногодишни разрешителни се очаква облекчаване на земеделските производители, ползващи цитираната техника при преминаване по републиканските пътища, както и стимулиране на плащането на дължимите пътни такси от потребителите сезонно ползващи републиканските пътища поради спецификата на тяхната дейност“.

В Наредбата се посочва, че колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, на които се разрешава да се движат с едногодишно разрешително, са тези, които със сменяема прикачна техника имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, както и тези с габаритни размери: широчина - до 4,00 м, височина - до 4,10 м, и дължина - до 22 м.

Уточнява се и понятието „сменяема прикачна техника“: всяко съоръжение, използвано в земеделието или в горите, което е проектирано да бъде теглено от трактор и което променя или допълва неговите функции; то може да включва товарна платформа, конструирана по начин, който позволява да бъде снабдена с всички необходими инструменти и приспособления, предназначени за работа, и върху която временно могат да се съхраняват всички материали, които са произведени или са необходими за работа; всяко превозно средство, предназначено да бъде теглено от трактор и към което трайно е прикачено допълнително оборудване или което е проектирано да обработва материали, когато съотношението между технически допустимата обща маса и масата без товар на превозното средство е по-малко от 3,0.

Проектът на Наредбата е публикуван за обществено обсъждане, а в него министър Лиляна Павлова предвижда още селскостопанската и земеделската техника да бъде придружавана от два съпровождащи автомобила. „По този начин няма да бъде допускано движението им по републиканските пътища без необходимия съпровод. Последното е от съществено значение за повишаване на безопасността на движението по онези пътища, които ще бъдат използвани от преминаващите превозни средства, регистрирани по реда на Закона“, се посочва в мотивите на министъра.

Наредбата предвижда, че при неспазване на правилата, на водача ще бъде съставян акт.

 

ПРОЕКТ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!