Горивата за агротехника ще се отчитат в НАП чрез електронен подпис

  • 608
  • 0
  • Новини
Горивата за агротехника ще се отчитат в НАП чрез електронен подпис

Земеделските производители, които зареждат гориво за собствени нужди, а не с търговска цел, и при условие, че извършват плащания към доставчици на гориво само по банков път, са задължени единствено да изпращат информация за доставените количества по електронен път до Националната агенция по приходите.

Това стана ясно по време на работна среща  в Централното управление на НАП във връзка с последните изменения на Закона за данък върху добавената стойност, на която участваха представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

От 1 май 2013 г. всички данъчно задължени лица, доставчици или получатели по доставка на течни горива трябва да подават информация към НАП в деня на възникване на данъчното събитие посредством електронна декларация с квалифициран електронен подпис.

източник: www.fermer.bg