Хаос цари в Разплащателната агенция

Хаос цари в Разплащателната агенция

Комитетът за наблюдение е взел решение да предложи създаването на първия в земеделието ни гаранционен фонд. Предложението ще бъде представено на вицепремиера по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева за обсъждане възможността за създаване на такъв по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. Според идеята, огласена от комитета, ще бъде предложено в него да бъдат поканени за участие Българската народна банка, Българската банка за развитие, Българската агенция за експортно застраховане и други финансови институции. 

 
Само наличието на подобен фонд би дало възможност на земеделските производители, преработвателните предприятия, малките предприятия от селските райони и други бенефициенти по програмата да си осигурят финансиране чрез кредитиране за изпълнение на проектите си. Защото в условията на световната финансова криза, заради която банките свиха вече кредитирането и искат 250 процента гаранция, само големи и мощни фирми на земеделски производители ще могат да кандидатстват с проекти. А целта на програмата е да бъдат подпомогнати средните и дребните фермери и производители. Това смятат специалистите, което би дало възможност за усвояване на огромния финансов ресурс, който в противен случай вече се оказва реално застрашен именно заради липсата на свежи пари за кредитиране на одобрените проекти. 
 
Актуален обаче си остава проблемът с административния капацитет, който засега изглежда нерешим и като количество и като качество. От държавен фонд “Земеделие” заявяват, че при сегашния брой заявления и екипите, които ги разглеждат, изход за ускоряване на процеса просто не съществува. И така се стига до въпроса - адекватно ли се управлява Разплащателната агенция толкова време. Какво досега решиха шумно рекламираните екшън планове и има ли план за бъдещето. Сред служителите има объркване, страх, наяснота, паника, ежби. И при този хаос е още по-трудно да се работи и затова вече се налага генерална промяна. Но тя няма как да бъде направена от старите участници. Ако и нея чакаме да ни я наложат от Европейския съюз, неминуемо ще има финансови последици. Защото милиарди евро чакат да бъдат усвоени, а това е най-голямата пробойна. 
 
И защото положението вече излиза от контрол, става ясно, че в държавата трябва да бъде проведен най-сериозен диспут, и то може би в парламента за това как ще продължи да работи Разплащателната агенция? И може ли да продължи както досега?