Институтът по памука търси доставчик на два колесни трактора

Институтът по памука търси доставчик на два колесни трактора

Институтът по памука търси доставчик на два колесни трактора със 100-105 конски сили, показва справка в регистъра за обществените поръчки. Гаранцията за участие в процедурата е 3000 лв. Компаниите, които искат да се включат в конкурса, могат да си купят документи за кандидатстване до 23 април. Избранато дружество ще трябва да блокира по сметките си още 10 хил. лв., за да гарантира изпълнението на проекта.

Участниците в процедурите ще трябва да представят актуалното си финансово състояние към момента, като удостоверението за него не може да е издадено по-рано от 1 април. Възложителят изисква компаниите да представят копие от годишния си баланс за всяка от предходните три години, както и отчет за приходите и разходите. Освен това задължително условие е кандидатите за доставчици да са официални вносители на фирмата производител.

Компаниите трябва да имат опит в изпълнението на подобни поръчки през последните три години, който да докажат с препоръки от предишните си възложители. Освен това към конкурсната документация трябва да се прибави списък със сключените договори, техните цени и срокове на изпълнение. Избраната компания ще трябва да осигури гаранционна поддръжка на доставеното оборудване. При избора на изпълнител основен критерии ще е предлаганата цена и разполагаемата сервизна база на участниците. Повече информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Агенцията за обществените поръчки - www.aop.bg