Земеделието върви ръка за ръка с изкуствения интелект

Иновативни пръскачки разпознават плевелите и прилагат хербицид точно в проблемните зони

Земеделието върви ръка за ръка с изкуствения интелект

Изкуственият интелект (AI – artificial intelligence), наричан понякога и машинен интелект, е интелигентност, демонстрирана от машина. Той се различава от естествения интелект, който е присъщ на хората и животните. 

 

Фермер: Финансирането на техника и прецизно земеделие никога не е било по-лесно!

 

Водещите учебници за AI определят областта като изследване на „интелигентни агенти“ – всяко устройство, което възприема своята среда и предприема действия, които максимизират шансовете си за успешно постигане на целите си. Казано с други думи, изкуствен интелект е всяка система, която анализира околната среда и предприема действия, които са пряк резултат от този анализ. 

 

Как обаче този изкуствен интелект се проявява на полето и какво е неговото място в съвременното земеделие?

 

Тъй като машините стават все по-способни, задачите, за които се смята, че изискват „интелигентност“, често се премахват от дефиницията на AI – явление, известно като ефект на AI, както твърдят в Уикипедия. Това поставя граница между рутината и изкуствения интелект. Така всяко действие, което е придобило широко разпространение – например оптичното разпознаване на символите, вече е „рутина”. Сред част от примерите за приложението на изкуствен интелект е автономното управление на автомобилите.  

 

 

Къде е обаче земеделието като поле за изява на изкуствения интелект?

 

Всеки от нас често е срещал системи, които улесняват значително механизаторите в тяхната работа, но рядко се замисляме дали и кои от тях се определят като изкуствен интелект.

 

Модерните навигационни системи, които управляват сами тракторите, едва ли биха се класифицирали през 2020 г. като изкуствен интелект заради тяхната повсеместност и рутината, която са придобили. От около година-две обаче навлизат редица други новости, които спокойно могат да се определят като изкуствен интелект и може би всеки се сеща поне за една. 

 

Изкуственият интелект при торачките и приложението на променлива норма на торене на базата на почвени или вегетационни карти е нещо, което преди 5 години смятахме за изкуствен интелект, но днес е вече ежедневие и дори нужда за голяма част от земеделците. 

 

На дневен ред идва изкуственият интелект при пръскачките – възможността им да разпознават плевелите и да прилагат хербицид точно в зоните, където се намират неприятелите. При това в реално време!

 

 

Точно такава система с изкуствен интелект намираме в пръскачките Berthoud. С помощта на няколко френски компании за иновации машините могат да разпознават плевелите и да ги разграничават от основната култура. Следващата стъпка е свързана директно със системата за пръскане Straytronic, контролираща всяка една от дюзите поотделно. Тя се задейства от компютър точно в локацията, в която е засечено нежеланото растение. 

 

От една страна, това е изключително иновативна система, а от друга – много проста, защото се базира на познати и използвани в пръскачките от години технологични решения. Става дума за секционен контрол, но не на групи дюзи, а на всяка дюза поотделно.

 

Това изисква помпа с голям дебит и постоянно налягане на разтвора в пръскащата система с така наречен непрекъснат поток на циркулация на разтвора. Той позволява високочестотно отваряне на дюзите с възможност за много бърза реакция и еднакво качество на приложение на разтвора при работа на 1, 5 или 30 дюзи от веригата. 

 

 

Агрономическата и икономическата полза от една такава система е изключително голяма. Икономиите на препарат зависят от наситеността на плевелите, но могат да достигнат 90%. Агрономическите ползи са качествени и се отразяват в опазване на основната култура от прекомерно третиране с препарати.

 

Изкуственият интелект дава възможност и за по-нестандартни приложения на индивидуалния контрол на дюзите, като например изписването на надписи на полето с боя или друг вид разтвор. Това само по себе си няма агрономическа стойност, но е изключително приятно за окото. 

 

В България го наблюдаваме от лятото на 2019 г., когато се появиха първите такива проекти от фермери, които гордо изписваха имената на стопанствата си на полето след приключването на жътвата.

 

Повече информация за прецизните технологиите и интелигентните решения на НИК може да получите на www.nik.bg.