Изложение за земеделска техника - Русе 2009

Изложение за земеделска техника - Русе 2009