Изплатени са 26 проекта по мярка 121 за Модернизация на земеделските стопанства

  • 13.03.2021 15:22
  • 615
  • 0
  • Новини
Изплатени са 26 проекта по мярка 121 за Модернизация на земеделските стопанства

Вече има изплатени проекти по мярка 121 за „Модернизация на земеделските стопанства” информираха от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Подадените проекти по мярката до момента са 1 600. Едва 26 от тях, обаче са финансирани и то в началото на този месец. Защо МЗХ не се похвали официално с тази новина, може само да гадаем.

От всичките 3,2 милиарда евро, отпуснати по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 до момента са изплатени само 7 милиона лева. От НАЗ са водили редица разговори с Разплащателната агенция, от където са твърдо против да се намалят сроковете за усвояването на субсидиите след подадена заявка, от 4 на 1 месец независимо, че това също е уговорено в споразумението с МЗХ. Все още няма заповед на Земедлския министър, която би променила срока и според земеделците това ще ускори значително усвояването на средствата.

По информация на председателя на НАЗ Радослав Христов в момента обявените срокове за придвижване на проектите се просрочват – проекти, които вече от 5-6 месеца са подадени в разплащателната агенция, не са минали през комисия.

МЗХ бави и оторизирането на регионалните си звена за разглеждане и одобрение на част от проектите – а именно тези на стойност до 100 хиляди евро. Това би облекчило „задръстването с проекти” (както се оправдава Министерството) и би нормализирало процеса на разглеждане, одобрение и изплащане на проектите.