Изтича срокът за прием на проекти за земеделска техника по ПРСР

  • 18.08.2021 9:56
  • 1737
  • 0
  • Новини
Изтича срокът за прием на проекти за земеделска техника по ПРСР
Приемът на проекти за закупуване на земеделска техника по мярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони приключва днес – 18 май (понеделник). Инвестициите за закупуване на земеделска техника включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата (колесни и верижни трактори, комбайни и друг вид самоходни машини и прикачен инвентар).
 
Заявления за подпомагане на инвестиции, различни от земеделската техника, ще се приемат до 8 юни 2015 година.
 
В рамките на този прием не се допускат проекти свързани с инвестиции за напояване и отводняване, колективни инвестиции и интегрирани проекти. 
 
Бюджетът, отпуснат за първия прием по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства е в размер на 150 000 000 евро.