Изтича срокът за прием на проекти за земеделска техника по ПРСР

Изтича срокът за прием на проекти за земеделска техника по ПРСР
Приемът на проекти за закупуване на земеделска техника по мярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони приключва днес – 18 май (понеделник). Инвестициите за закупуване на земеделска техника включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата (колесни и верижни трактори, комбайни и друг вид самоходни машини и прикачен инвентар).
 
Заявления за подпомагане на инвестиции, различни от земеделската техника, ще се приемат до 8 юни 2015 година.
 
В рамките на този прием не се допускат проекти свързани с инвестиции за напояване и отводняване, колективни инвестиции и интегрирани проекти. 
 
Бюджетът, отпуснат за първия прием по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства е в размер на 150 000 000 евро.