Как да адаптираме Strip-Till при пролетни култури?

Как да адаптираме Strip-Till при пролетни култури?

Адаптиране на Strip-Till технологията при пролетни култури. Това беше темата на уебинар, организиран от фирма “Стойчеви”. Идеята бе да се запознаят стопаните, които се колебаят дали да преминат към използването на тази технология, със спецификите и възможностите, които тя предлага. 

 

“Стойчеви” започна да прилага технологията преди 4 години - плахо и леко неуверено, търсейки отговор на един от въпросите как да бъдем по-ефективни в собственото си производство. Оптимизирането на процесите и на разходите са неща, които са следствие от прилагането на технологията, каза Станислав Стоянов – управител на „Стойчеви”. 

 

Много важен въпрос е как да се премине от конвенционалната технология към Strip-Till. С това главният агроном на “Стойчеви” - Янко Борисов, започна презентацията си. 

 

Целта на Strip-Till обработката е да се осигури добро легло за семето, да се осигури зона, в която коренът ще може да се развие безпрепятствено, като достигне до тора, който е поставен на определена дълбочина. 

 

“Установихме, че практикуването на есенен Strip-Till е по-добрият вариант, като основната причина е, че има по-дълъг период на оптимални условия за извършването на тази обработка. Есенният Strip-Till е подходящ за всички видове почви и е важно а се отбележи, че може да използваме само бавнодействащи торове”, посочи Борисов. 

 

Друг важен момент е, че през есента Strip-Till обработката се прави преди да започнат валежите. “Формата на обработката е подобна на канал. При силни валежи значително намаляваме повърхностното отичане на вода, като тя попада в тези канали. Ако няма необходимост от нея, тя може да влезе надолу в почвените слоеве, благодарение на това, че сме премахнали плужната пета”, обясни агрономът. 

 

Освен това междуредията са покрити с растителни остатъци, което допълнително подпомага запазването на влагата. Остатъците пазят почвата от вятъра и слънцето, които могат да засилят изпарението. Те действат и като климатик - през лятото поддържат по-ниска, а през зимата - по-висока температура. 

 

Агрономът посочи и един любопитен факт - освен водата, Strip линиите могат да “улавят” снега и росата. 

 

Пролетният Strip-Till

 

Рядкото практикуване на пролетен Strip-Till е заради съществуващата опасност ако зимата е по-влажна, а пролетта - студена и влажна, да не се стигне до подходящи условия, в които да се направи Strip-Till обработка. 

 

Пролетният Strip-Till е подходящ за силно оцедливи или песъкливи почви, които ще гарантират качествена обработка. Положителната страна е, че могат да се използват бързодействащи торове. 

 

“Пролетният Strip-Till има още един голям плюс - с него унищожаваме плевелите, тръгнали напролет”, обърна внимание специалистът. 

 

Насоченото торовнасяне е един от огромните плюсове на Strip-Till технологията, както чисто икономически, така и като повишаване ефективността на храненето. 
Борисов обясни и как да се избере правилната дълбочина за поставяне на тора. 

 

Важен момент са и икономическите предимства на Strip-Till технологията

“Не се налагат никакви допълнителни обработки и разхода на гориво намалява драстично, а се пести и от използване на работната ръка”, посочи агрономът. 

 

Друго предимство е, че се повишава ефективността на храненето, което пък от своя страна може да намали торовите норми с 25% и 50%. В същото време тази технология е много по-устойчива, тъй като в една лоша година има много по-малко сътресения, благодарение на по-ниската себестойност на продукцията. Не на последно място - бързата възвращаемост на инвестицията също е голям плюс на Strip-Till технологията. 

 

Strip-Till технологията предоставя не само оптимизиране на разходите, но тя помага и за подобряване на почвеното плодородие. Причината е в това, че със Strip-Till технологията се обрабовта около 30% от почвата. Това значително намалява излитането на въглерод във въздуха. 

 

За техническото обезпечение на Strip-Till технологията и пролетната сеитба лекция изнесе инж. Радослав Радичков – продуктов мениджър „Стойчеви”. 

 

Той разказа за предимствата на SLY StripCAT II. “Това е Strip-Till машината, тя е най-важната в изпълнението на технологията”, обърна внимание Радичков и продължи:  

 

“Пневматичното окачване на SLY StripCAT II е една от най-важните причини да изберем тази машина, за да работим с нея”.

 

Наличието на работен орган на SLY StripCAT II е наклонило изборът в негова полза и поради причината, че голяма част от земите, които обработва фирма “Стойчеви” имат склонност да се уплътняват. Так се осигурява разрохкване, структуриране и да намаляване на плътността на почвата. Заедно с това - важен момент е и възможността за торовнасяне в момента на Strip-Till обработката, която машината осигурява.

 

Бункерът за предна навесна система Agrisem DSF 2200 също е част от избора на “Стойчеви” при прилагането на Strip-Till. Той може да бъде използван за подаване на тор или семена към Strip-Till машината. Agrisem DSF 2200 може да бъде зареждан с два различни тора. 

 

Сеялката за пролетни култури Great Plains PL пък се извършва сеитбата на слънчогледа и царевицата във вече направените Strip-Till линии. Тук има row cleaner чистачи, които се поставят върху сеялката. 

 

“Причината е, че при нас Strip-Till ивиците се изработват основно есенно време.съответно, когато на следващата пролет дойде време да се сее в тези ивици, вятърът, водата и въобще околната среда - може да ги затвори с растителен остатък.  За да може сеялката да работи качествено, се използват  row cleaner чистачи. Конфигурацията на сеялката е направена и с Turbo Coulter. Той разрохква отново почвата след зимата, унищожава ако има живи плевели и раздробява ако има малък растителен остатък”, посочи Радичков. 

 

Изсяващата секция е двойнодискова. “Това е задължително. Търсим ефекта на вертикалната обработка, а двойнодисковата секция няма да остави уплътнен слой под семето”, обясни специалистът. 

 

Радослав Радичков направи и анонс и на SLY FERTILL. “Тази машина е допълнение към Strip-Till технологията на SLY и ще бъде представена за първи път на БАТА АГРО 2021 през месец май. 

 

През миналата година фирма “Стойчеви” и Corteva Agroscience направиха съвместни опити в село Дебрене. Резултатите от тях представи Георги Герджиков – промоутър ключови клиенти Corteva Agroscience. 

 

Царевичните хибриди на фирмата са засяти по Strip-Till технология, като са сравнени с конвенционална обработка - оран с култивиране. 

 

Събирани са данни за температурата на почвата, като на Strip-Till полето температурата на почвата е с около 3-4 градуса е по-хладна от тази на конвенционалното поле. 

 

На Strip-Till полето е отчетена и по-висока гъстота на посева отколкото на конвенционално отглежданата царевица. Това се дължи на правилното полагане на семената.  
Влагата на прибирането е с 6% по-висока при Strip-Till полето. 

 

От 5-6 години се опитваме да намалим обработките в нашето стопанство, предвид покачващите се цени на горивата. Мъчим се да намалим и торовете. Така от две години успешно прилагаме Strip-Till технологията. Това разказа по време на уебинара агрономът Трендафил Василев - фирма „Агротида”, Исперих. 

 

“Първата година направихме около 1000 дка поле със Strip-Till и резултатите, които получихме, ни накараха да купим Strip-Till култиватор от “Стойчеви””, разказа Василев. 
Той посочи, че първоначално са спрели изцяло да орат полетата с царевица и слънчоглед, а комбинираните торове са намалили наполовина. 

 

 

“Ние обработваме 30 000 дка земя в най-източните Родопи. Условията са доста специфични и трудни. Имаме високи температури лятото и имаме много оскъдни валежи, а повечето ни почви са с много лоши характеристики- високо съдържание на пясък, което износва работните органи на машините, а за капак на всичко има и високо съдържание на глина, което пък пречи на нормалните обработки”, разказа от своя страна Георги Георгиев – фермер от Харманли. “Това беше причината да започна преди 5-6 години да търся начини как да обработвам и да получавам добри резултати като подобря същевременно хумусното съдържание”, подчерта той. 
Георгиев обясни, че вече трети сезон практикува Strip-Till върху полетата си, като 2 години преди това е правил проучване. 

 

“Стигнах до извода, че това е технологията, която аз ще прилагам. И миналата година, ако не беше Strip-Till технологията, ние не бихме могли да засеем планираните 4 000 дка рапица. Благодарение на тази технология, ние успяхме да засеем рапица. Тя в момента е в отлична кондиция. И все още не съм намерил негативен ефект, поне при нашите условия”, заключи фермерът. 

 

Научете повече от официалния вносител за България – Стойчеви ООД, на www.stoychevi.com и на телефон 0887 244 288.