Как изглежда отстрани българското земеделие

  • 38
  • 0
  • Новини
Как изглежда отстрани българското земеделие

 

В документ от 37 страници българските земеделци могат да видят как изглежда нашето селско стопанство.

 

Пътят към новата ОСП

 

Въз основа на свой анализ Европейската Комисия разработи препоръки за 27-те държави-членки, публикувани под формата на 27 работни документа на службите на Комисията, придружаващи настоящото съобщение. 

 

Препоръките имат за цел да покажат посоката, която стратегическите планове на ОСП трябва да поемат при изпълнението на специфичните цели на ОСП, за да допринесат съвместно за постигане на целите на Зелената сделка. 

 

Тези препоръки са адресирани до държавите-членки в рамките на структуриран диалог. Заедно с други съображения, те ще бъдат използвани от Комисията при оценката на стратегическите планове за ОСП, след като бъдат официално представени от държавите-членки, въз основа на критериите, посочени в член 106 от проекта за регламент за стратегическите планове за ОСП. 

 

Препоръки на Комисията относно стратегическия план по ОСП на България - даваме два примера:

 

Позитиви 

 

От Комисията отчитат като положителна тенденцията за увеличаване на размера на земеделските стопанства, повишаване на степента на специализация и концентрация на производството и подобряване на пазарната ориентация. 


Негативи 

 

Структурата на сектора продължава да се характеризира с преобладаващи микро- и малки земеделски стопанства с ниски доходи (най-вече в секторите на млякото и млечните продукти, месото, плодовете и зеленчуците) и ограничен брой големи земеделски стопанства с много по-високи равнища на доходи (най-вече в сектора на зърнените култури). 


 

Повече - прочетете в документа тук. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар